Η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου

25

Η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου έγινε! Ο μαγικός λαχνός του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου είναι ο αριθμός 56808 της 13ης σειράς που κερδίζει 2.000.000 ευρώ.

Οι λαχνοί 56806, 56807, 56809 και 56810 επίσης της 13ης σειράς κερδίζουν από 250.000 ευρώ ενώ αν κάποιος έχει αγοράσει όλη αυτήν την τυχερή πεντάδα θα έχει γίνει πλουσιότερος κατά 3.000.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €2.000.000 είναι 5 6 8 0 8.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 13.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €150.000 είναι: 1 6 2 5 6.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 7.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 3.000 ευρώ με αριθμό 1 6 2 5 6.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €100.000 είναι: 3 5 8 6 4.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 3.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 2.000 ευρώ με αριθμό 3 5 8 6 4.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €100.000 είναι: 4 3 8 0 4.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 26.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 2.000 ευρώ με αριθμό 4 3 8 0 4.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €75.000 είναι: 5 7 1 6 3.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 13.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 1.000 ευρώ με αριθμό 5 7 1 6 3.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €75.000 είναι: 4 0 1 6 9.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 14.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 1.000 ευρώ με αριθμό 4 0 1 6 9.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €75.000 είναι: 3 0 0 1 1.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 10.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 1.000 ευρώ με αριθμό 3 0 0 1 1.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €75.000 είναι: 8 3 9 4 3.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 19.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 1.000 ευρώ με αριθμό 8 3 9 4 3.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €50.000 είναι: 8 7 0 4 5.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 27.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 500 ευρώ με αριθμό 8 7 0 4 5.

Ο τυχερός αριθμός του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 που κερδίζει €50.000 είναι: 6 8 3 5 3.

Η τυχερή σειρά του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου 2016 είναι 15.

Όλες οι σειρές κερδίζουν 500 ευρώ με αριθμό 8 7 0 4 5.