Έκανε πίσω το ΙΚΑ – Στον Άρη το Ρύσιο

87

Στα χέρια του Άρη παραμένει το αθλητικό κέντρο στο Νέο Ρύσιο, από τη στιγμή που το ΙΚΑ αποποιήθηκε εκ νέου την ιδιοκτησία του ακινήτου.

Όπως ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, ο πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν προτίθεται να διατηρήσει στη κατοχή του το ακίνητο, στο οποίο είχει προχωρήσει σε κατάσχεση πριν από δύο χρόνια, καθώς αναμένεται να το θέσει και σε δεύτερο πλειστηριασμό το… 2017!

Κι αυτό γιατί δεν υφίσταται κανένας λόγος βιασύνης από το ΙΚΑ, καθώς και ο δεύτερος πλειστηριασμός πρόκειται να κριθεί «άγονος», όπως και ο πρώτος στις 20 Ιουλίου.