Ορκωτοί λογιστές στην ΚΑΕ Άρης

19

Την πλήρη λογιστική εικόνα της ΚΑΕ Άρης θέλει να έχει ο Δημήτρης Γουλιέλμος και για το λόγω αυτό ήδη ορκωτοί λογιστές έχουν ξεκινήσει οικονομικό έλεγχο στην εταιρεία.

Ο νέος μεγαλομέτοχος, Δημήτρης Γουλιέλμος, θα κληθεί να καταβάλλει ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου να διευθετήσει τις οφειλές που υπάρχουν, οπότε θέλει να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια, που υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

Αυτό θα τον βοηθήσει στους διακανονισμούς που θέλει να πετύχει με όσους έχουν λαμβάνειν.