Πλήρωσε και πήρε ενημερότητα

60

Η Κ.Α.Ε Άρης εξασφάλισε σήμερα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Η διοίκηση των «κίτρινων» κατέβαλλε το ποσό των 60.000 ευρώ, για τις σχετικές ρυθμίσεις.