Ο Κοντονής ελέγχει ΠΑΕ και ΚΑΕ

Μία… ενδιαφέρουσα απόφαση λήφθηκε από τις αρμόδιες πολιτικές αρχές κι έχει να κάνει με τον τακτικό έλεγχο των αθλητικών ανώνυμων εταιρειών.

Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να συσταθεί μία ομάδα εργασίας, η οποία για να το πούμε… απλά θα ελέγξει αν οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ εφαρμόζουν το ισχύον νομικό πλαίσιο που τις περιβάλλει.

Πρόκειτια για μία απόφαση που έλαβαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης.

Με την σύσταση αυτής της «ομάδα» θεωρούν ότι θα διασφαλίσουν την τήρηση των νόμων και των κανονισμών.