To τελευταίο αντίο στον Παύλο Γιαννακόπουλο

41
Óå ëáúêü ðñïóêýíçìá óôçí Ìçôñüðïëç Áèçíþí ôÝèçêå ç óïñüò ôïõ Ðáýëïõ Ãéáííáêüðïõëïõ ðñþçí ðáñÜãïíôá ôïõ ìðáóêåôéêïý Ðáíáèçíáúêïõ, óôç Ìçôñüðïëç Áèçíþí. ÔåôÜñôç 13/6/2018. (Eurokinissi/ÌÐÏÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ)

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά απόψε τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.

Η σορός του ηγέτη των “πρασίνων” τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 13:30 ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το παρών έδωσε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση και την θλίψη του.

Δείτε σε live stream την κηδεία του: