«Επεσαν» οι υπογραφές για το «Μακεδονία Παλλάς»

Ενα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, το “Μακεδονία Παλλάς” περνάει και με τη βούλα, πλέον, στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις υπογραφές για τη μακροχρόνια μίσθωση για 30+10 χρόνια του ξενοδοχείου στην εταιρεία Μακεδονία Παλλάς ΑΕ συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υπεγράφη από την υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βασιλική Τριανταφυλλίδη και εκπρόσωπο της μισθώτριας εταιρείας.Άγνωστο παραμένει, πάντως, το όνομα του hotel operator με τον οποίο συνεργάζεται η πλευρά Σαββίδη για τη μίσθωση του Μακεδονία Παλλάς, όπως ήταν ο όρος του διαγωνισμού, καθώς όπως πληροφορήθηκε η Voria.gr χάλασε το deal με την ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar. Το όνομα του hotel operator, που έχει παρουσία στην ελληνική αγορά, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 ευρώ ήτοι 1.722.000 ευρώ ετησίως. Πέραν του μισθώματος η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης ως ακολούθως :

– 12% επί κύκλου εργασιών από 7.000.000 ευρώ – 11.000.000 ευρώ.
– 10% επί κύκλου εργασιών από 11.000.000 ευρώ – 15.000.000 ευρώ.
– 8% επί κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.000 ευρώ

Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5 εκατ.ευρώ εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η τελική επένδυση θα ξεπεράσει τα 10 εκατ.ευρώ.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια παρέδωσε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές:

-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 ευρώ
-Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 ευρώ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η διοίκησή του πιστεύει ότι η νέα μισθωτήρια σύμβαση αποτελεί αφετηρία μιας νέας επιτυχούς επιχειρηματικής πορείας για ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

Πηγή: voria.gr