Εξαναγκάζουν τον Μαρινάκη να παραιτηθεί!

Δεν είναι μόνο το πρόστιμο που επέβαλε στον Βαγγέλη Μαρινάκη η ΕΕΑ επειδή ασκεί διοίκηση στον Ολυμπιακό παρά τους ρητούς περιοριστικούς όρους. 

Η επιτροπή όπως έγινε γνωστό από το δελτίο τύπου της απόφασης, υποχρεώνει τον Βαγγέλη Μαρινάκη να «αποκαταστήσει τους νόμιμους όρους», σε διάστημα ενός μήνα.

Αυτό σε απλά Ελληνικά σημαίνει πως ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού θα πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του στο ως άνω χρονικό πλαίσιο, για να μην ακολουθήσει νέα «καμπάνα»

Αναλυτικά στο δελτίο τύπου της ΕΕΑ:

1. Υπόθεση ΠΑΕ ΟΣΦΠ και Ε. Μαρινάκη ενόψει του περιεχομένου της απαγορευτικής διάταξης του ειδικού ανακριτή για τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΣΦΠ, προκειμένου η Επιτροπή να αποφασίσει μέσα στα νομικά πλαίσια που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν.2725/1999 (άρθρο 77Α παρ. 3, 5, 6). Έγινε διάσκεψη των μελών της Ε.Ε.Α. για τη συζητηθείσα στη συνεδρίαση της 22.10.15 υπόθεση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Προέδρου της. Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή κατέληξε, κατά πλειοψηφία, στην ακόλουθη απόφαση:
– Ότι πράγματι έλαβε χώρα παράβαση του Αθλητικού Νόμου εκ μέρους της ΠΑΕ και του Προέδρου της.
– Επιβάλλει πρόστιμο 150.000€ εις έκαστον εξ αυτών και προσέτι, ορίζει προθεσμία ενός μηνός για την αποκατάσταση των νομίμων όρων της Διοίκησης της ΠΑΕ. Κατά δε τη μειοψηφήσασα άποψη δεν συντρέχει περίπτωση παράβασης του νόμου.