Αλλάζει ο «χάρτης» των τηλεοπτικών;

Είναι γνωστό πως εδώ και καιρό η ΑΕΚ έχει ζητήσει από την Superleague και την Nova να έχει μεγαλύτερο ποσοστό από την «πίτα» των τηλεοπτικών από ότι μια απλή νεοφώτιστη ομάδα. 

Το αίτημα της «κίτρινης» ΠΑΕ επί της ουσίας ήταν να υπολογιστεί με τον συντελεστή  που κατείχε πριν πέσει δυο κατηγορίες.

Αυτό το θέμα αναμένεται να συζητηθεί αύριο από το Δ.Σ. και το Γ.Σ. του συνεταιρισμού,όπως ανακοινώθηκε σήμερα:

 

Tα θέματα Ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:
1/ Εισήγηση προς την Ε.Π.Ο. αναφορικά με το σύστημα αδειοδότησης.
2/ Νέος Αθλητικός Νόμος.
3/ Μίσθωση νέων γραφείων του Συνεταιρισμού.
4/ Αίτημα Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. αναφορικά με την κατανομή τηλεοπτικών εσόδων.
5/ Αμοιβές Μελών Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου Super League, Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Ε.Π.Ο. & Διαιτητικού Δικαστηρίου Ε.Π.Ο.
6/ Διάφορα.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενική Συνέλευσης έχουν ως ακολούθως:
1/ Εκλογή Εκπροσώπων του Συνεταιρισμού στην Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Δ.Σ.) της Ε.Π.Ο.
2/ Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.07.2014 – 30.06.2015.
3/ Απαλλαγή Μελών Δ.Σ. από ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 01.07.2014 – 30.06.2015.
4/ Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
5/ Διάφορα