Άνοιξε ο ισπανικός φάκελος

Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ Λάρισας άνοιξε τον φάκελο του Ισπανού επιχειρηματία, Λουίς Όλιβερ, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει την ΠΑΕ, που θα δημιουργηθεί με την άνοδο της ομάδας στην Football League.

Με δελτίο τύπου, που εξέδωσε ο ερασιτεχνικός σύλλογος, αφού ζήτησε να υπάρξει συσπείρωση για να υλοποιηθεί ο στόχος της ανόδου, αναφέρει τι περιείχε ο φάκελος, που κατατέθηκε.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου και κάθε φίλαθλο της ΑΕΛ  ότι το Σάββατο 22/3/2014 ενώπιον Συμβολαιογράφου της πόλης και παρουσία του κ. Luis Oliver Sierra ανοίχτηκε ο φάκελος υποψηφιότητας της εταιρίας BITTON SPORT SL, ο οποίος περιείχε τα κάτωθι έγγραφα:

1)    Αίτηση της εταιρίας για συμμετοχή στην πρόσκληση
2)    Η από 18-3-2014 υπεύθυνη δήλωση του άνω εκπροσώπου
3)    Εγγυητική επιστολή δύο (2) σελίδων 600.000€ της ασφαλιστικής εταιρίας TRIDENT SPECIAL RISKS διάρκειας 120 ημερών αρχόμενης από 18-3-2014
4)    Φορολογική Ενημερότητα της Αρμόδιας Ισπανικής Αρχής αποτελούμενη από τέσσερις (4) σελίδες και ασφαλιστική ενημερότητα τηε αρμόδιας Ισπανικής Αρχής, αποτελούμενη από τέσσερις (4) σελίδες
5)    Αντίγραφο ισολογισμών 2010 δέκα επτά (17) σελίδων, 2011 δέκα επτά (17) σελίδων και 2012 έξι (6) σελίδων
6)    Προϋπολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2014-2015
7)    Προϋπολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
8)    Η από 15-3-2014 επιστολή της ΓΗΠΕΔΟ ΑΕ προς την εταιρία BITTON SPORT SL
9)    Η από 18-3-2014 βεβαίωση αποδοχής όρων του Καταστατικού της υπο σύσταση ΠΑΕ
10)    Αντίγραφο καταστατικού της άνω εταιρίας BITTON SPORT SL, συνοδευόμενο από τις σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο και λοιπά έγγραφα σύστασης εταιρίας
11)    Το με αριθμό 634/13-3-2014 διαχειριστικό πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Μαδρίτης Miguel Yuste Rojas, μεταφρασμένο στα ελληνικά χωρίς να προκύπτει ποιος επιμελήθηκε τη μετάφραση, σε αντίγραφο
12)    Το ίδιο ως άνω πληρεξούσιο στην  πρωτότυπη γλώσσα του στην Ισπανική, σε αντίγραφο
13)    Business plan για τη νεα ΠΑΕ ΑΕΛ  της άνω εταιρίας BITTON SPORT SL, αποτελούμενο από δεκατέσσερις (14) σελίδες
14)    Η από 18-3-2014 βεβαίωση του ως άνω εκπροσώπου της εταιρίας περί παραδόσεως μεταφράσεων των προσκομισθέντων εγγράφων μέχρι 30-3-2014.

Αν και για σημαντικό μέρος των εγγράφων λείπουν οι μεταφράσεις, τις οποίες και αναμένουμε, η αξιολόγηση του φακέλου από το ΔΣ ξεκίνησε σήμερα με τη συλλογή στοιχείων από αρμόδιες αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων που για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούν ώστε τα στοιχεία αυτά να τύχουν πλήρους ελέγχου και εξακρίβωσης.

Διαβεβαιώνουμε όλους, ότι θα ενημερώνονται από το ΔΣ για όλα όσα επίσημα και διασταυρωμένα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου