Στο 1.200.000 ευρώ ορίστηκε η τιμή εκκίνησης για το Ν. Ρύσιο

Πριν λίγη ώρα βγήκε η απόφαση για το Νέο Ρύσιο, 1.200.000 ευρώ η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού.

Η απόφαση είχε βγει μετά από ένα μήνα, μια στις 3 Μαρτίου, Άρης, ωστόσο η πλευρά Σκόρδα και του ΙΚΑ παρουσιάστηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, έχοντας και οι τρεις πλευρές έννομο συμφέρον από την αρχική τιμή εκκίνησης.

Παρά τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος της υπόθεσης που έχει δοθεί, η απόφαση εκδόθηκε μόλις σήμερα.

Η πλευρά του Λάμπρου Σκόρδα ζητούσε να ξεκινήσει ο πλειστηριασμός από τα 3.500.000 ευρώ, ο Άρης στα 450.000 ευρώ, ενώ το ΙΚΑ στο 1.000.000 ευρώ ενώ τελικά το Ειρηνοδικείο επιδίκασε το ποσό του 1.200.000 ευρώ.