Δωρεάν εκμάθηση ρωσικών!

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την ευγενική δωρεά – χορηγία του ομίλου Mouzenidis Group,προσφέρει δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας. Ο δεύτερος κύκλος εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, θα είναι αφιερωμένος στον τουρισμό και αφορά πολίτες – δημότες και κατοίκους Δήμου Θεσσαλονίκης, που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό ή πρόκειται να ασχοληθούν μ΄ αυτόν.

Τα μαθήματα προσφέρονται αποκλειστικά σε επίπεδο αρχαρίων (στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα διεξάγονται στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 11 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 9 Μαΐου 2014 και θα πραγματοποιείται σε τρία ακαδημαϊκά δίωρα την εβδομάδα, (τέσσερις ώρες κατανόηση – παραγωγή γραπτού λόγου, δύο ώρες κατανόηση – παραγωγή προφορικού λόγου) κάθε Τρίτη, Πέμπτη  και Παρασκευή. Θα υλοποιηθεί από διδακτικό προσωπικό – εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με πολυετή διδακτική εμπειρία.

Στόχος  του παραπάνω προγράμματος είναι:

  1. η ενίσχυση των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού
  2. η  παροχή ποιοτικών υπηρεσιών  και κατ’ επέκταση  η ενίσχυση της Ελλάδας

Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Κάθε σπουδαστής έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε τρία μαθήματα. Απαραίτητη είναι η παρουσία του την πρώτη μέρα της έναρξης  κατά την οποία δηλώνει  και την  αποδοχή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Επειδή η διδασκαλία βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η γνώση ηλεκτρονικών  υπολογιστών.

Το πρόγραμμα θα  εφαρμοστεί σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες ως εξής:

ΩΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
14:00-16:00 18-25 ετών
16:00-18:00 26-35 ετών
18:00-20:00 36-45 ετών
20:00-22:00 46-55 ετών

Πληροφορίες και  αίτηση συμμετοχής στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης  και η αίτηση αφού συμπληρωθεί θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά  στο e-mail: [email protected] (από την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 14:00).

Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων 50 σπουδαστών σε κάθε τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού τηλ: 2310/840295 και 2310/841962. Για την αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ.