“Κάνει ότι θέλει ο Τσάκας”!

Την παραίτηση του από το Δ.Σ. της ΠΑΕ Καβάλα γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των “Αργοναυτών”, Φάνης Ελευθεριάδης, ο οποίος κατηγόρησε τον Βλάση Τσάκα ότι… δεν του δίνει λογαριασμό για οτιδήποτε και δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί του.

Στη σχετική δήλωση του κ. Ελευθεριάδη αναφέρονται τα εξής:

«Οπως σας είναι γνωστό, με την από 14-01-2014 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Καβάλας έχω ορισθεί ως μέλος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ, που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα. Με σχετικό πρακτικό των μελών του Δ.Σ. έχω μάλιστα οριστεί Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο διάστημα από τον ορισμό μου, απουσιάζω από την πόλη της Καβάλας και δεν έχω άμεση γνώση των αποφάσεων και των πράξεων της διορισμένης διοίκησης.

Για το λόγο αυτόν και κυρίως επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεργασθώ με τον ορισμένο αντιπρόεδρο του Δ.Σ., που αντιποιείται σε μεγάλο βαθμό τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που μου ανήκουν κατά νόμο, δεν είμαι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσω το σκοπό για τον οποίο ορίστηκα από την παραπάνω προσωρινή διαταγή. Για το λόγο αυτό ΔΗΛΩΝΩ την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και του μέλους του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σας ΚΑΛΩ να δεχτείτε την απόφασή μου αυτή, να φροντίσετε ώστε να τροποποιηθεί η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή και να μη συμπεριληφθώ στα μέλη που πρόκειται να οριστούν οριστικά με την απόφαση του Ειρηνοδικείου που θα εκδοθεί».