Το πρώτο καταστατικό του ΠΑΟΚ

Σαν σήμερα το 1926 εγκρίθηκε το πρώτο καταστατικό του ΠΑΟΚ, με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 822). Ηταν 20 Απριλίου του 1926…

Τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΟΚ ήταν κατά αλφαβητική σειρά οι:

Α. Αγγελόπουλος, Α. Αθανασιάδης, Κ. Αναγνωστίδης, Μ. Βεντουρέλλης, Φ. Βυζάντιος (β΄ πρόεδρος), Α. Δημητριάδης, Δ. Δημητριάδης, Ν. Ζουμπουλίδης, Μ. Θεοδοσιάδης, Θ. Ιωακειμόπουλος, Π. Καλπακτσόγλου, Θ. Καρτσαμπέκης, Δ. Κοεμτζόπουλος, Κ. Κοεμτζόπουλος, Π. Κοντόπουλος, Κ. Κρητικός, Μ. Κωνσταντινίδης, Π. Μαλέτσκας, Ι Νικολαίδης, Λ. Παπαδόπουλος, Φ. Σαμαντζόπουλος, Θ. Τσούλκας, Μ. Τσούλκας, Σ. Τριανταφυλλίδης, Τ. Τριανταφυλλίδης. Ο τελευταίος, που ήταν δημοσιογράφος, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ.