Εκτός εκλογών ο Παπαγεωργίου!

Ακυρώθηκε η υποψηφιότητα του συνδυασμού του Χάρη Παπαγεωργίου, για το δήμο Θεσσαλονίκης κι έτσι ο πρώην αθλητής του Άρη δεν κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές!

Ο συνδυασμός “Θεσσαλονίκη Ψηλά” η οποία είχε τη στήριξη των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν θα κατέβει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλόγες, καθώς το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν έκανε δεκτά τα δικαιολογητικά ένδεκα υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού.

Μετά από αυτή την απόφαση ο συνδυασμός δεν συμπλήρωνε τον απαραίτητο αριθμό των 48 υποψηφίων στην δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διεκδικήσει το δήμο.

Το Ράδιο Θεσσαλονικη επικοινώνησε με τον κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν θέλησε να προβεί, επί του παρόντος, σε κάποια δήλωση. Πρόσθεσε πως νομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβληθεί ένσταση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι μένουν χωρίς εκπροσώπηση για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου:

“Δεν πρέπει να ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της Εκλογικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΨΗΛΑ» οι:

Αναστασίου Χρήστος του Σωκράτη,
Μόσχος Θεόδωρος του Αθανασίου,
Μπόμπας Στυλιανός του Γεωργίου – Δημητρίου,
Νικολαΐδης Πρόδρομος του Κωνσταντίνου,
Πεΐτση Αλεξάνδρα του Γεωργίου,
Πισιώτη Αριστείδη του Αργυρίου και
Τσιχλής Αντώνιος του Ευαγγέλου,

καθόσον δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, από την οποία δεν προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Θεσσαλονίκης (ή σε οποιοδήποτε δημοτολόγιο) και δεν έχουν εκδοθεί για εκλογική χρήση.

Οι Κόκαϊ Θεόδωρος του Σκεντέρ και Τσαλκατίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, καθόσον οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτών δεν διαλαμβάνουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 στοιχ. β Ν. 3.852/2010 και δη ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας και οι Κούλελη Δήμητρα του Θωμά, Κράντης Αντώνιος του Ηλία, καθόσον δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και Δήμου Θέρμης αντίστοιχα.

Μετά ταύτα, καθ’ ο μέρος ο ως άνω συνδυασμός υπολείπεται του ελαχίστου αριθμού υποψηφίων ως δημοτικών συμβούλων στην εκλογική περιφέρεια Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 στοιχ. β του Ν. 3852/2010 και δεν περιλαμβάνει υποψηφίους στην έτερη εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, αφού δηλώνει ως υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους πενήντα δύο (52) και δεν ανακηρύσσονται οι ένδεκα (11), απομένουν 41 και ο ελάχιστος αριθμός στην Εκλογική Περιφέρεια Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι σαράντα οκτώ (48), δεν θα πρέπει να ανακηρυχθεί ο ως άνω συνδυασμός στο σύνολό του, ήτοι και ως προς τους υποψηφίους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 3.852/2010, αφού προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στις δημοτικές κοινότητες είναι να δηλωθούν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Πηγή : Ράδιο Θεσσαλονίκη (rthess.gr)