Σκανδαλώδης τροπολογία για το Μέγαρο

Ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής η σκανδαλώδης τροπολογία, με την οποία τακτοποιούνται τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής μέχρι τις 30 Αυγούστου. Η τροπολογία είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, το οποίο ψηφίστηκε επί των άρθρων και των τροπολογιών. Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν 12 υπουργικές τροπολογίες και έξι βουλευτικές, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης -ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ- οι οποίοι έκαναν λόγο για εσπευσμένες προεκλογικές ρυθμίσεις, ενώ ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι αφορούν σε επείγοντα θέματα (διεξαγωγή εκλογών, πληρωμή εργαζομένων, ημερομηνίες που παρέρχονται και απαιτείται παράταση), αλλά και σε προαπαιτούμενα της τρόικας.

Ειδικότερα, για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) προβλέπεται ότι:

  • Απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.
  • Δεν επιτρέπεται σε βάρος του η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις.
  • Αναστέλλονται οι κατά του Μεγάρου πάσης φύσεως πράξεις διοικητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις και λήψεις οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.
  • Δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου του λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με την τροπολογία, ενόψει επικείμενης συνολικής λύσης με τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Μεγάρου, προκειμένου να δύναται στο μεσοδιάστημα να εισπράττει τα ποσά της τακτικής λειτουργικής επιχορήγησής του ή άλλα ποσά που του οφείλονται από τρίτους, ώστε να εξυπηρετήσει τους λειτουργικούς του σκοπούς, την εκκρεμή-από μήνες- μισθοδοσία των εργαζομένων, αλλά και τις συμβατικές υποχρεώσεις του Οργανισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο που έχει διαβιβάσει στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας, το Μέγαρο Μουσικής έχει συνάψει τρία δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, συνολικού αρχικού ποσού 245 εκατ. ευρώ. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν 229,27 εκατ. ευρώ.

Πηγή : koutipandoras.gr