Ανοιχτή γενική συνέλευση στον Ηρακλή!

Ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ καλεί τα μέλη του συλλόγου σε έκτακτη γενική συνέλευση, την Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 17:00, στο ΚΑΤΣΑΝΕΙΟ, με θέμα την εκλογή νέας διοίκησης.Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα, γι’ αυτή τη χρονιά, μέλη του συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας,η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18:00, την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα υποψηφιοτήτων έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη γι’ αυτή τη χρονιά.Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 14:00, Παρασκευή 22/11/2019 στα γραφεία του συλλόγου.

Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ