Εκλογές τον Ιούλιο στην ΕΠΟ!

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για να επικυρώσει τα θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 27 Μαρτίου.

Βασικό θέμα είναι η τροποποίηση του καταστατικού σχετικά με τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέα διοίκησης. Στο υπάρχον καταστατικό προβλέπεται ότι οι εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του έτους διεξαγωγής τον Ολυμπιακών Αγώνων.

Με την τροποποίηση που θα γίνει οι εκλογές θα γίνονται τον Ιούλιο του έτους διεξαγωγής τον Ολυμπιακών Αγώνων.