Οδός “Αλκέτα Παναγούλια”

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13.00 -σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου- θα πραγματοποιηθεί η ονομαδοτοσία της ανωνύμου οδού πίσω από τη θύρα 3 του γηπέδου ποδοσφαίρου του Άρη σε οδό “Αλκέτα Παναγούλια” παρουσία μελών της οικογένειας του εκλιπόντος καθώς και εκπροσώπων της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχε εγκρίνει (απόφαση 626/05-06-2014) ομόφωνα την ονοματοδοσία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 414/15-10-13 απόφαση Συμβουλίου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής (του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4071/2012).

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση της 5ης Δημοτικής Κοινότητας η πρόταση ονοματοδοσίας της ανωνύμου οδού γίνεται «προς τιμή του μεγάλου θανόντος αθλητικού παράγοντα ο οποίος επί πολλά χρόνια σημάδεψε την πορεία του ελληνικού αθλητισμού ως προπονητής του εθνικού συγκροτήματος και άλλων ομάδων ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, αλλά και ως άνθρωπος που με κοινωνικές παρεμβάσεις έδειξε πως πρέπει να είναι ένας ενάρετος πολίτης».