Στις 18 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση του Α.Σ. Άρης

Την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου ο Ερασιτέχνης Άρης θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ άλλων έχει οριστεί η εκλογή προέδρου γενικής συνέλευσης, η έγκριση οικονομικού απολογισμού για το περασμένο έτος καιη έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022.

Όπως αναφέρει ο Ερασιτέχνης Άρης:

Ο Α.Σ. Άρης υπενθυμίζει ότι την Πέμπτη 18/11, στις 19:00, θα διεξαχθεί στο «Nick Galis Hall» η Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δύο Πρακτικογράφων.

Επικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της 22/07/2020.

Έγκριση Οικονομικού απολογισμού έτους 2020.

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022.

Διοικητικός και Αγωνιστικός Απολογισμός περιόδου 2020-2021.

Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού του σωματείου και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του ν. 4726/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επικύρωση ίδρυσης τμήματος E-Sports.

Προτάσεις-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Α.Σ. Άρης. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους.

Βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, η είσοδος στο «Nick Galis Hall» θα επιτραπεί σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου.