Γιατί δεν «έψησε» την ΑΕΛ

Τον Μάρτιο ο Λουίς Όλιβερ είχε δείξει το έντονο ενδιαφέρον του για αναλάβει την Λάρισα. Μάλιστα είχε δώσει συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας το πλάνο του, φωτογραφήθηκε στο AEL FC Arena κι όλα έδειχναν πως η δουλειά θα προχωρήσει.

Στις 24 Μαρτίου βγαίνει η εξής ανακοίνωση από πλευράς Λάρισας: «Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου και κάθε φίλαθλο της ΑΕΛ ότι το Σάββατο 22/3/2014 ενώπιον Συμβολαιογράφου της πόλης και παρουσία του κ. Luis Oliver Sierra ανοίχτηκε ο φάκελος υποψηφιότητας της εταιρίας BITTON SPORT SL, ο οποίος περιείχε τα κάτωθι έγγραφα:

1)    Αίτηση της εταιρίας για συμμετοχή στην πρόσκληση
2)    Η από 18-3-2014 υπεύθυνη δήλωση του άνω εκπροσώπου
3)    Εγγυητική επιστολή δύο (2) σελίδων 600.000€ της ασφαλιστικής εταιρίας TRIDENT SPECIAL RISKS διάρκειας 120 ημερών αρχόμενης από 18-3-2014
4)    Φορολογική Ενημερότητα της Αρμόδιας Ισπανικής Αρχής αποτελούμενη από τέσσερις (4) σελίδες και ασφαλιστική ενημερότητα τηε αρμόδιας Ισπανικής Αρχής, αποτελούμενη από τέσσερις (4) σελίδες
5)    Αντίγραφο ισολογισμών 2010 δέκα επτά (17) σελίδων, 2011 δέκα επτά (17) σελίδων και 2012 έξι (6) σελίδων
6)    Προϋπολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2014-2015
7)    Προϋπολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
8)    Η από 15-3-2014 επιστολή της ΓΗΠΕΔΟ ΑΕ προς την εταιρία BITTON SPORT SL
9)    Η από 18-3-2014 βεβαίωση αποδοχής όρων του Καταστατικού της υπο σύσταση ΠΑΕ
10)    Αντίγραφο καταστατικού της άνω εταιρίας BITTON SPORT SL, συνοδευόμενο από τις σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο και λοιπά έγγραφα σύστασης εταιρίας
11)    Το με αριθμό 634/13-3-2014 διαχειριστικό πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Μαδρίτης Miguel Yuste Rojas, μεταφρασμένο στα ελληνικά χωρίς να προκύπτει ποιος επιμελήθηκε τη μετάφραση, σε αντίγραφο
12)    Το ίδιο ως άνω πληρεξούσιο στην  πρωτότυπη γλώσσα του στην Ισπανική, σε αντίγραφο
13)    Business plan για τη νεα ΠΑΕ ΑΕΛ  της άνω εταιρίας BITTON SPORT SL, αποτελούμενο από δεκατέσσερις (14) σελίδες
14)    Η από 18-3-2014 βεβαίωση του ως άνω εκπροσώπου της εταιρίας περί παραδόσεως μεταφράσεων των προσκομισθέντων εγγράφων μέχρι 30-3-2014.

Αν και για σημαντικό μέρος των εγγράφων λείπουν οι μεταφράσεις, τις οποίες και αναμένουμε, η αξιολόγηση του φακέλου από το ΔΣ ξεκίνησε σήμερα με τη συλλογή στοιχείων από αρμόδιες αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων που για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούν ώστε τα στοιχεία αυτά να τύχουν πλήρους ελέγχου και εξακρίβωσης.

Διαβεβαιώνουμε όλους, ότι θα ενημερώνονται από το ΔΣ για όλα όσα επίσημα και διασταυρωμένα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου».

 

Τρεις μέρες αργότερα η Λάρισα ενημερώνει ξανά τον κόσμο με νέα ανακοίνωση, στην οποία τονίζονται τα εξής: «Από την πρώτη εκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας του κ Luis Oliver Sierra, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τον προβληματισμό του από τα μέχρι στιγμής προκύψαντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα το ΔΣ διενήργησε έλεγχο με τραπεζικούς φορείς της πόλης, ο οποίος κατέληξε ομόφωνα στο ότι επί της συγκεκριμένης επιστολής εμφανίζονται οι κάτωθι ελλείψεις στοιχείων που απαραίτητα απαντώνται σε κάθε εγγυητική επιστολή.

Ειδικότερα:
1) Η «εγγυητική επιστολή» δεν φέρει αριθμό σειράς, ή αριθμό έκδοσης ή αριθμό εξερχομένου/πρωτοκόλλου εγγράφου που φέρουν όλα τα εξερχόμενα έγγραφα εταιριών ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου μηδέ εξαιρουμένης της ΑΕΛ.

2) Η «εγγυητική επιστολή» αν και φέρει ημερομηνία έναρξης ισχύος την 18-3-2014, δεν φέρει ημερομηνία έκδοσης.

3) Πλην του λογότυπου της εταιρίας στην αρχή του εγγράφου και της επωνυμίας της εταιρίας στο τέλος του, δεν περιέχονται λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία, όπως πλήρη στοιχεία (χώρα, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο), ώστε πιθανόν ο κομιστής της (ΑΕΛ) να μην να απευθυνθεί σε περίπτωση κατάπτωσης προς τον εκδότη της.

4) Στο τέλος του εγγράφου μετά την υπογραφή του εκδότη, δεν αναφέρεται ολογράφως το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος και ίσως νόμιμου εκπροσώπου με αποτέλεσμα η ταυτότητα να παραμένει ασαφής και δεν τίθεται σφραγίδα της εταιρίας.

Ως εκ τούτου το ΔΣ σεβόμενο τη διαφάνεια και το ανάγκη πλήρους ελέγχου, αποφασίζει και αποστέλλει την αντίγραφο της «εγγυητικής επιστολής» προς την Τράπεζα της Ελλάδος και το αρμόδιο τμήμα της, ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα και η ισχύς της. Το ΔΣ επιφυλάσσεται να ζητήσει και έλεγχο γνησιότητας της «εγγυητικής επιστολής».

Ο ίδιος απαντά στα παραπάνω τονίζοντας πως η εγγυητική δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος διότι είναι ξένο έγγραφο.

Στην γενική συνέλευση της ΑΕΛ που διεξάγεται στις 27 Μαϊου, το σώμα ψηφίζει τον Βαγγέλη Πλεξίδα (181 ψήφοι) και όχι τον Λουίς Όλιβερ (71 ψήφοι). Και κάπου εκεί «τελειώνει» η περιπέτεια του Ισπανού στην Λάρισα.