Επίσημη πρόταση για Άρη

Μπορεί ο Χάρης Παπαγεωργίου, με τον οποιο ήρθαν σε επαφή να παραιτήθηκε, αλλά οι Ισπανοί και ειδικότερα ο Λουίς Όλιβερ, επιμένουν για την απόκτηση του ελέγχου του ποδοσφαιρικού Άρη!

Χθες, μάλιστα, έστειλαν στον ΑΣ Άρη, την επίσημη πρόταση για την ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος, με όρους που σε πρώτη ανάγνωση, είναι πιο ευννοϊκοί για τους κίτρινους, σε σχέση με τα όσα αρχικά είχαν διαρρεύσει.

Η πρόταση έφτασε στο Χαριλάου με… δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να παραληφθεί σίγουρα από τους αποδέκτες και ο Όλιβερ περιμένει την απάντηση του συμβουλίου του Α.Σ.

Αναλυτικά το κείμενο της πρότασης των Ισπανών:

«Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την …….. Σεπτεμβρίου 2014  μεταξύ των:

(α) κυρίου Χάρη Παπαγεωργίου, Προέδρου «Α.Σ. ΑΡΗΣ» (στο εξής: συμβαλλόμενος Α),

(β) κυρίου Λουίς Ολιβέρ Σιέρα (στο εξής: συμβαλλόμενος Β),

δεδομένου ότι η οικογένεια του συμβαλλομένου Β επί σειρά ετών ασχολείται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία, ενώ παράλληλα ασχολείται με επιχειρήσεις στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο,

δεδομένου ότι ο αθλητικός σύλλογος «ΑΡΗΣ» και το ποδοσφαιρικό του τμήμα στην Ελλάδα κέντρισε το ενδιαφέρον της οικογενείας του συμβαλλομένου Β και του ιδίου προσωπικά, συνηγορούντων των Ελλήνων συνεργατών του, λόγω της ιστορίας του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ» και του ποδοσφαιρικού του τμήματος και λόγω της δυναμικής των φιλάθλων του,

δεδομένου ότι ο συμβαλλόμενος Β πιστεύει ότι γρήγορα με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον χώρο του ποδοσφαίρου, με τους συνεργάτες του αλλά και με τους διαθέσιμους πόρους που απαιτούνται,  θα μπορεί κατ’ αρχάς να οργανώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ» στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, να τον φτάσει πρώτα όσο πιο ψηλά στην Ελλάδα, πάνω απ’ όλα υγιή, και εν συνεχεία όσο πιο ψηλά στην Ευρώπη, τόσο με την βοήθεια των λοιπών συμβαλλομένων, όσο κυρίως και με την βοήθεια των φιλάθλων του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ»,

δεδομένου ότι ο συμβαλλόμενος Α έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως από το Δ.Σ. του Α.Σ. «ΑΡΗΣ» με την υπ’ αριθμ.                          / …..- …. -2014 απόφασή του να υπογράψει για λογαριασμό του συλλόγου το παρόν συμφωνητικό, όπως ακριβώς διατυπώνεται στους ακόλουθους κατωτέρω δεκαέξι (16) όρους ανεπιφυλάκτως και αναγνωρίζοντας ότι προάγει  τα συμφέροντα του ποδοσφαιρικού τμήματος,

συμφωνούνται, συνομολογούνται και συναποφασίζονται τα ακόλουθα.

 1. Η οικονομική συμμετοχή του συμβαλλομένου Β στον αθλητικό σύλλογο «ΑΡΗΣ», με την επιφύλαξη των σημείων 2, 3 και 12, θα είναι σταδιακή καθ’ όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του Ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στην τρίτη (Γ’) Εθνική κατηγορία περιόδου 2014-2015 μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€) με άμεση καταβολή ποσού τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€) για να καλυφθούν οι τρέχουσες άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ».
 2. Θα ανοιχθεί άμεσα κοινός τραπεζικός λογαριασμός με δύο συνδικαιούχους: τον κ. Χάρη Παπαγεωργίου και τον κ. Λούις Ολιβέρ Σιέρα.
 3. Τα ανωτέρω ποσά (σημείο 1) θα καταθέτει ο συμβαλλόμενος Β στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό (σημείο 2). Το αρχικό έμβασμα των 300.000 Ευρώ θα κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το άνοιγμα του κοινού τραπεζικού λογαριασμού (σημείο 2).
 4. Ιδρύεται πενταμελής Επιτροπή για την διοίκηση και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, το οποίον εκ της κείμενης νομοθεσίας υπάγεται στον ερασιτέχνη. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου (συμβαλλόμενος Α), ή εκπρόσωπος του ερασιτέχνη που θα υποδείξει ο συμβαλλόμενος Α, και 4 μέλη που θα υποδείξει ο συμβαλλόμενος Β.
 5. Ο συμβαλλόμενος Β θα καταβάλλει όλα τα χρήματα που έχει δαπανήσει μέχρι σήμερα ο κ. Γεώργιος Γαλανός για τις ανάγκες του Α.Σ. «ΑΡΗΣ», όπως αυτά προκύπτουν και αποδεικνύονται από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στοιχεία, στον κ. Χάρη Παπαγεωργίου ή σε πρόσωπο που ο συμβαλλόμενος Α υποδείξει στον συμβαλλόμενο Β.
 6. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε ξεκινάει η νέα μεταγραφική περίοδος για το Ελληνικό ποδόσφαιρο, ο συμβαλλόμενος Β θα καλύψει οικονομικά μεταγραφές για όσους παίκτες κοινοτικούς (και δη Ισπανούς) αλλά και Έλληνες εκτιμηθεί ότι χρειάζονται για να βοηθηθεί η ομάδα να ανέβει κατηγορία.
 7. Ο συμβαλλόμενος Β θα καταθέσει επίσης εγγυητική επιστολή τραπέζης εις χείρας του ερασιτέχνη ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€), η οποία θα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου για την στο μέλλον υπό ίδρυση νέα ΠΑΕ για την Β’ Εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
 8. Η εγγυητική επιστολή (σημείο 7) θα κατατεθεί προς φύλαξη για τον ανωτέρω σκοπό από κοινού με τον ερασιτέχνη σε Συμβολαιογράφο της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
 9. Στο ανωτέρω ποσό (σημείο 7) θα προστεθεί και θα μετοχοποιηθεί τυχόν υπόλοιπο ποσό που θα απομείνει από το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€) που ο συμβαλλόμενος Β θα έχει εισφέρει για την λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ» στην Γ’ εθνική κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος (βλ. σημείο 2). Συγκεκριμένα, το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€), το οποίο θα καταβληθεί ως οικονομική συμμετοχή του συμβαλλομένου Β στο ποδοσφαιρικό τμήμα του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ» στην Γ’ εθνική κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος (βλ. σημείο 2), δεν θα λογιστεί ως έσοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ» αλλά θα μεταφερθεί λογιστικά στην υπό ίδρυση νέα ΠΑΕ και θα μετοχοποιηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή. Αυτό αφορά στην προσωπική χρηματοδότηση του συμβαλλομένου Β.
 10. Τυχόν έσοδα του ποδοσφαιρικού τμήματος του αθλητικού συλλόγου «ΑΡΗΣ» πέραν της ανωτέρω προσωπικής χρηματοδότησης του συμβαλλομένου Β στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα περιέρχονται στον αθλητικό σύλλογο «ΑΡΗΣ».
 11. Όταν θα ιδρυθεί η νέα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής: ΠΑΕ) «ΑΡΗΣ» στην Β’ εθνική κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015, η ΠΑΕ «ΑΡΗΣ» θα ξεκινήσει με κεφάλαιο τουλάχιστον ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€), με την επιφύλαξη των σημείων 7 και 8, πλέον των εσόδων που θα έχει λόγω της συμμετοχής της ΠΑΕ «ΑΡΗΣ» στην Β’ Εθνική κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Δηλαδή οι συμβαλλόμενοι θα δημιουργήσουμε ήδη από την Β’ εθνική κατηγορία, μία υψηλού επιπέδου ΠΑΕ «ΑΡΗΣ», μία ΠΑΕ «ΑΡΗΣ» επιπέδου Super League και με πρόθεσή μας αυτή η ΠΑΕ «ΑΡΗΣ» να είναι μία από τις 2-3 καλύτερες οικονομικά, αγωνιστικά και υγιείς ΠΑΕ σε όλα τα επαγγελματικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα στην Ελλάδα.
 12. Ο συμβαλλόμενος Α δεσμεύεται ότι ο αθλητικός σύλλογος «ΑΡΗΣ» μετά την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να χορηγήσει βεβαίωση στον συμβαλλόμενο Β ότι επενδύει τόσο στον σύλλογο «ΑΡΗΣ» για την Γ’ Εθνική κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου όσο και στην υπό ίδρυση μελλοντικά ΠΑΕ προκειμένου αφ’ ενός να ξεκινήσει η άμεση σε μετρητά εισροή δια της τραπεζικής οδού του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€) ως άνω (σημείο 1), και αφ’ ετέρου να προσκομισθεί η ως άνω (σημείο 7) εγγυητική επιστολή.
 13. Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιονδήποτε λόγο η εγγυητική επιστολή ως άνω (σημείο 7) δεν περιέλθει στα χέρια του συμβαλλομένου Α και όπως προβλέπεται ανωτέρω, τότε ο συμβαλλόμενος Β ουδεμία αξίωση θα έχει από τα ποσά των μετρητών εκ του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€) ή και άνω του ποσού αυτού που θα έχει διαθέσει στον αθλητικό σύλλογο «ΑΡΗΣ», και παραιτείται ρητώς από τέτοια αξίωση, ώστε τα ποσά αυτά θα περιέλθουν όλα ως περιουσία στον ερασιτέχνη αθλητικό σύλλογο «ΑΡΗΣ».
 14. Μετά την κατάθεση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής (σημείο 7), ο αθλητικός σύλλογος «ΑΡΗΣ» υποχρεούται και δεσμεύεται ως ιδρυτικό σωματείο της παλαιάς ΠΑΕ να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειές του για την εκκαθάρισή της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και μετά το πέρας του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας του Ελληνικού ποδοσφαίρου της περιόδου για την ίδρυσης νέας ΠΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€) καταθέτοντας σε αυτό και ρευστοποιώντας την προς φύλαξη σε Συμβολαιογράφο της Θεσσαλονίκης προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή τραπέζης.
 15. Από κάθε αγώνα και κατά την εκκαθάριση (εντός έδρας) ο ΑΣ ΑΡΗΣ θα λαμβάνει το 15% των εισπράξεων (καθαρών) μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και παρακρατήσεων.
 16. Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής από την Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΑΡΗΣ για τη σύσταση νέας ΠΑΕ, ως μεγαλομετόχου (τουλάχιστον 51%) του β’ συμβαλλομένου (βάσει της εγγυητικής των 4.000.000€) οι πάσης φύσεως δαπάνες που θα έχουν γίνει από αυτόν (β’ συμβαλλόμενο) θα θεωρούνται και χαρακτηρίζονται ως ενοχική υποχρέωση της νέας ΠΑΕ.

 

Τα ανωτέρω συμφωνούνται, συνομολογούνται και συναποφασίζονται σε πνεύμα καλής πίστης, καλής συνεργασίας, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς τα μέρη συμφωνούν αυτή να επιλύεται από διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβητές κοινής επιλογής τους με τον θεσμό της διαμεσολάβησης στην Θεσσαλονίκη ή εναλλακτικά από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης»