«Καμπάνες» σε ΠΑΟΚ και Άρη

Με χρηματικά πρόστιμα ύψους 9.000 και 7.500 ευρώ αντίστοιχα τιμωρήθηκαν ΠΑΟΚ και Άρης, για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League, με Βόλο στο Πανθεσσαλικό και ΠΑΣ στο Χαριλάου αντίστοιχα.

 

Αναλυτικά από τις αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου:

Για τον ΠΑΟΚ:

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε
αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των
χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων
1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ.
της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων
(4.000,00) ευρώ για την 2α πράξη την οποία τέλεσε καθ’
υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της
ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δεκατέσσερις προγενεστέρως
διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,
δυνάμει των υπ’ αριθ. 144/25-8-2022, 152/1-9-2022, 169/16-9-
2022, 186/6-10-2022, 195/14-10-2022, 215/27-10-2022, 240/11-
11-2022, 256/18-11-2022, 7/12-1-2023, 18/19-1-2023, 42/2-2-
2023, 52/10-2-2023, 73/24-2-2023 και 94/10-3-2023 τελεσίδικων
αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’
του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων
(5.000,00) ευρώ για την 2β πράξη την οποία τέλεσε καθ’
υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της
ευθύνης για όμοιες πράξεις σε επτά προγενεστέρως
διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,
δυνάμει των υπ’ αριθ. 152/1-9-2022, 169/16-9-2022, 7/12-1-
2023, 18/19-1-2023, 52/10-2-2023, 73/24-2-2023 και 94/10-3-2023
τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου
(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15
παρ. 2 περ. β’ ΙΙΙ) του Π.Κ. της ΕΠΟ), δ) τη χρηματική ποινή των
τριών χιλιάδων(3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία
τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της
πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δέκα
προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής
περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 144/25-8-2022, 152/1-9-2022,
186/6-10-2022, 195/14-10-2022, 215/27-10-2022, 256/18-11-2022,
7/12-1-2023, 18/19-1-2023, 52/10-2-2023 και 73/24-2-2023
τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου
(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15
παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ ΙΙΙ) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και ε) τη χρηματική
ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’
του Π.Κ. της ΕΠΟ).
Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων (9.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 12-3-2023 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Για τον Άρη:

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε
αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ α) τη χρηματική ποινή των τριών
χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 1α πράξη την οποία τέλεσε
καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής
της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως
διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,
δυνάμει των υπ’ αριθ. 146/25-8-2022, 161/8-9-2022, 180/30-9-
2022, 197/14-102022, 203/21-10-2022, 250/18-11-2022, 62/17-2-
2023 και 83/3-3-2023 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος
πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,
2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη
χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για
την 1β πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της
καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις
σε τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας
αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 161/8-9-2022,
197/14-102022, 230/4-11-2022 και 83/3-3-2023 τελεσίδικων
αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’
ΙΙΙ) του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων
(2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,
14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της
ΕΠΟ), δ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την
3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4,
περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και ε) τη χρηματική
ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’
του Π.Κ. της ΕΠΟ).
Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού επτά
χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 12-3-2023 με την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ)