Το νέο δ.σ. του ΑΣ Άρης

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη, που ορίστηκε σήμερα από το Ειρηνοδικείο συνεδριάζει και ενδέχεται να συγκροτηθεί άμεσα σε σώμα.

Δεν υπάρχει βέβαια κανένα ερωτηματικό για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος, με τον Παναγιώτη Ζουμπουρίδη, να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο. Το νέο δ.σ. είναι εννιαμελές και εκτός του Ζουμπουρίδη μετέχουν σε αυτό οι Χρήστος Μουντζέλης, Χρήστος Ταουξίδης, Αναστάσιος Τσούλιας, Αλεξάνδρος Στάρτσιος, Κώστας Σιδηρόπουλος, Πασχάλης Καραγιάννης, Ρία Παπαδημητρίου και Χρήστος Σάββας. Οι τρεις πρώτοι είναι μέλη του δ.σ. της ΚΜΑ.