Νέο δ.σ. στον Απόλλωνα

Στις 29 Δεκεμβρίου θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Απόλλων, όπως ανακοινώθηκε από τους «κοκκινόμαυρους». Μεταξύ των θεμάτων υπάρχει και η ανάδειξη νέου δ.σ., κάτι που προφανώς προαναγγέλλει διοικητικές εξελίξεις.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “Μορφωτικός Γυμναστικός Σύλλογος Καλαμαριάς “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ 1926” Π.Α.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στα επί της οδού Παπάγου και Σουρμένων γραφεία της εταιρίας, περιοχή Σταδίου, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή για έγκριση Ισολογισμού της 30ής Ιουνίου 2014 της εταιρικής χρήσης 01.07.2013 – 30.06.2014 με εκθέσεις επί του Ισολογισμού του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τον Ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
-Εκλογή δύο ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015.
-Εκλογή νέου Δ.Σ.
-Επικύρωση εκλεγέντων συμβούλων σε θέσεις παραιτηθέντων.
-Ανακοινώσεις – Διάφορα θέματα.
Όσοι από τους κ. κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποί τους, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεων καθώς και τις συμβολαιογραφικές πράξεις πληρεξουσίων στο ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Θεσσαλονίκη, 28.11.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο».