Τι λέει η ΕΠΟ για το CAS

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η ΕΠΟ αναφορικά με τις αρμοδιότητες του CAS σχετικά με το νέο αθλητικό νόμου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία είναι αναρμόδιο να γνωμοδοτεί για τους νόμους ενός κράτους και περιορίζεται στην εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν αθλητικά θέματα.

Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει τα εξής: «Με αφορμή την πρόβλεψη προσφυγής στο CAS στο σχέδιο του νέου αθλητικού νόμου και κατόπιν ερωτήσεων εκπροσώπων των ΜΜΕ σχετικά με το εύρος δικαιοδοσίας του Court of Arbitration for Sport, από την ΕΠΟ διευκρινίζεται ότι:

Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι το CAS ιδρύθηκε από την αθλητική οικογένεια και λειτουργεί είτε ως αθλητικό δικαστήριο είτε ως αθλητικό διαιτητικό όργανο ανάμεσα σε μέρη που υπάγονται στην αθλητική οικογένεια. Το CAS δύναται να επιληφθεί σε υποθέσεις μεταξύ μερών που αποδέχονται καταστατικά τη λειτουργία του ή έχουν συμβληθεί μαζί του και για να συμβεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανήκουν στην αθλητική οικογένεια.

Κανένα κράτος, παγκοσμίως, δεν υπάγεται σε αυτή την κατηγορία, διότι είναι ευκόλως εννοούμενο ότι κανένα κράτος δεν είναι μέλος της αθλητικής οικογένειας. Ακόμα και τα ευκόλως εννοούμενα συμπεράσματα, όμως, που συνήθως παραλείπονται, στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να επισημαίνονται. Οι αρμοδιότητες του CAS οριοθετούνται αυταπόδεικτα από την αμιγώς αθλητική του υπόσταση και ασφαλώς σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμοι ενός κράτους».