Γενική συνέλευση η ΠΑΕ Ηρακλής

Η ΠΑΕ Ηρακλής προκήρυξε γενική συνέλευση προκειμένου διευθετηθούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση: «Με απόφαση που πάρθηκε στις 26 Νοεμβρίου το 2014, η ΠΑΕ Ηρακλής καλεί σήμερα (1/12) τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου του 2014. Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Hyatt της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα θέματα ημερησίας διάταξης κατά την διάρκειά της αναμένεται να συζητηθεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων κατά την περίοδο από 13 Αυγούστου του 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014, η απόφαση περί απαλλαγής ή μη των ελεγκτών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η εκλογή ελεγκτικού φορέα για την χρήση 1/7/2014 – 30/6/2015, καθώς επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».

Επίσης η ΠΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης, το προσάρτημα ισολογισμού και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά στον ισολογισμό της χρήσης από 13 Αυγούστου 2012 έως 30 Ιουνίου 2014 αναφέρονται ζημιές ύψους περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.