Νοσοκομείο χωρίς θέρμανση!

Κωμικοτραγικά πραγματα συμβαίνουν στη χώρα και το νοσοκομείο Κιλκίς, το οποίο εξυπηρετεί έναν ολόκληρο νομό, ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλά και να θερμανθεί διότι δεν υπάρχουν χρήματα για την προμήθεια πετρελαίου, Δεκέμβριο μήνα!

Όπως γράφει το seleo.gr :

Σε οριακή κατάσταση περιήλθε το Νοσοκομείο Κιλκίς την Τετάρτη 3, Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της δυσχέρειας στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης! Το γεγονός είχε ως συνέπειες, την αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων (βαρέων καταγμάτων υπερηλίκων, γυναικολογικών κ.α.), την ανεπαρκή θέρμανση, την έλλειψη ζεστού νερού χρήσης για λουτρό των νεογνών και των λεχώνων αλλά και παραγωγής ατμού για τα μηχανήματα αποστείρωσης και λειτουργίας των πλυντηρίων.

Αυτό καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων, ονοματίζοντας ως υπεύθυνο το Γραφείο Επίτροπου Κιλκίς «για την πεισματική άρνηση και την γραφειοκρατική αγκύλωση που επέδειξε με συνέπεια την μη έγκαιρη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος». Το ένταλμα αφορούσε ποσό 5 χιλ. ευρώ για προμήθεια 4.520 λίτρων πετρελαίου.

Με αφορμή τα ανωτέρω, το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Κιλκίς απέστειλε προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου και Οικονομικών Γ. Χαρδούβελη την ακόλουθη αναφορά – καταγγελία:

«Κύριοι Υπουργοί ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς στην συνεδρίαση του με αριθμ. 5 στις 04/12/2014 με αφορμή την οριακή κατάσταση στην οποία περιήλθε το νοσοκομείο μας την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, λόγω της δυσχέρειας στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το Γραφείο Επίτροπου Κιλκίς για την πεισματική άρνηση και την γραφειοκρατική αγκύλωση που επέδειξε με συνέπεια την μη έγκαιρη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, τις αναφερόμενες ημέρες, η μη επαρκής προμήθεια καυσίμων οδήγησε σε αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων (βαρέων καταγμάτων υπερηλίκων, γυναικολογικών κ.α.), ανεπαρκή θέρμανση, έλλειψη ζεστού νερού χρήσης για λουτρό των νεογνών και των λεχώνων αλλά και παραγωγής ατμού για τα μηχανήματα αποστείρωσης και λειτουργίας των πλυντηρίων, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κύριοι Υπουργοί ,

Παρά τις αγωνιώδεις και δραματικές εκκλήσεις από μέρους των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας προς το Γραφείο της Επιτρόπου, προφανώς λόγω άγνοιας κινδύνου και παντελούς έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας, γνωρίσματα τα οποία θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν μια κρατική λειτουργό, δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε.

Παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετά έτη, δεν έχει μεταβληθεί το καθεστώς και η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας καυσίμων από το νοσοκομείο μας, το οποίο τηρεί πάντα τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ Β’ 150/10-6-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» , και παρά το ότι τα εντάλματα που αφορούσαν το πετρέλαιο θεωρούντο πάντα από την Επίτροπο (το τελευταίο μάλιστα Χ.Ε. 1341/Α324/10.10.14 υπεγράφη προ δεκαπενθημέρου), ξαφνικά άλλαξε στάση και δεν θεώρησε εγκαίρως ως όφειλε το προαναφερθέν 1785/Α360/27.11.14 Χ.Ε. αξίας 4.998,08 €, που αφορούσε προμήθεια 4.520 ℓ πετρελαίου.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, περίμενε και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου αφού είχε ήδη ενημερώσει αρμοδίως για την οριακή κατάσταση η οποία δημιουργείτο, και μόλις διέγνωσε ότι το ένταλμα δεν επρόκειτο να θεωρηθεί, συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου αναλαμβάνοντας πλήρως όλες τις δεσμεύσεις αλλά και την ευθύνη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία του ιδρύματος η οποία ετέθη σε κίνδυνο από την Επίτροπο.

Κύριοι Υπουργοί ,

Σεβόμενοι αυτόν τον υπέρτατο για την Πολιτεία και τη Δημοκρατία θεσμό, ο οποίος βάσει του άρθρου 98 του Συντάγματος, ιδρύθηκε για να προασπίζει ως ανώτατο αγαθό το Δημόσιο Συμφέρον, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα του ζητήματος ώστε να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις που δεν τιμούν κανέναν.

Ευελπιστούμε ότι όλα τα παραπάνω θα τύχουν της ανάλογης προσοχής και ευαισθησίας για το νοσοκομείο μας. Άλλωστε με βάση το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος, «Θεμέλιο του πολιτεύματος μας είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».