Οδηγίες για τα ταξί

Οδηγία εκδόθηκε για την προστασία καταναλωτών-επιβατών ΤΑΞΙ, με αφορμή καταγγελίες για παράνομη μεσολάβηση στη μίσθωση ΤΑΞΙ από διαδικτυακές επιχειρήσεις, αμφιβόλου νομιμότητας, χωρίς φυσική και φορολογική παρουσία στην Ελλάδα.

Με την Οδηγία που εξέδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να χρησιμοποιούν μόνο αδειούχους κατόχους ΤΑΞΙ και νόμιμες υπηρεσίες κλήσης ΤΑΞΙ και να καταγγέλλουν στις αρχές κάθε παράβαση που έρχεται σε γνώση τους.

Εφιστάται η προσοχή του επιβατικού κοινού σχετικά με «εναλλακτικές» υπηρεσίες ΤΑΞΙ μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων που προβάλλονται στον Τύπο το τελευταίο διάστημα, αναφέρεται στην οδηγία που φωτογραφίζει την Uber.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση στο τιμολόγιο του ταξί, εκτός από το επικόμιστρο που ορίζει ο νόμος. Συνεπώς καμία προσφορά, για μειωμένο ή αυξημένο κόμιστρο δεν είναι νόμιμη, αφού δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από όπου κι αν προέρχεται, είτε από φυσικό πρόσωπο, είτε από ραδιοταξί, είτε από υπηρεσίες κλήσης ταξί μέσω τηλεφώνου ή ίντερνετ.

Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται η πολλαπλή μίσθωση.

Επιπλέον στην Οδηγία υπενθυμίζεται ότι:

για τα ΤΑΞΙ δεν επιτρέπεται άλλος τρόπος υπολογισμού του κομίστρου εντός πόλεως, πλην της χρήσης νομίμως πιστοποιημένου ταξιμέτρου και του νομίμως καθορισμένου κομίστρου,

οι καταναλωτές πρέπει να απαιτούν τη χρήση του ταξιμέτρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους,

να ζητούν και να λαμβάνουν πάντα τη σχετική απόδειξη είσπραξης για το καταβληθέν από αυτούς ποσό,

υπηρεσίες ΤΑΧΙ – μεταφοράς επιβατών παρέχουν μόνο οι οδηγοί που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, είναι κάτοχοι των ειδικών αδειών και διαθέτουν/οδηγούν κατάλληλα οχήματα ΤΑΞΙ, με πιστοποιημένα ταξίμετρα, παρέχοντας στους καταναλωτές εχέγγυα για την ασφάλειά τους και για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πηγή  : seleo.gr