Τρίτη και… 13 συζητείται η αίτηση έκπτωσης της ΕΠΟ!

Στις 13/1 (για του προληπτικούς Τρίτη και 13) θα συζητηθεί στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ η αίτηση των 4 ποδοσφαιριστών (Marcelo Damiano, Julio Mozzo, Joan Bogdan Mara, Kwame Pele Frimpong), οι οποίοι ζητούν την έκπτωση του ΔΣ της ΕΠΟ και τον ορισμό προσωρινής διοίκησης λόγω τελεσίδικων αποφάσεων για οφειλές προς τα πρόσωπά τους οι οποίες δεν εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την άσκηση ποινικών διώξεων σε μέλη της ΕΠΟ σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Ηδη, οι ποδοσφαιριστές, που εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο Γιώργο Παναγόπουλο, με έγγραφο τους όρισαν δύο διαιτητές από τον ΠΣΑΠ.

Ωστόσο, ερωτήματα προκαλεί στην πλευρά των αιτούντων το γεγονός ότι το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, με έγγραφό του που εξασφάλισε και παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το SoccerPlus και σε αντίθεση με την συνήθη πρακτική του, ζητεί  «οι αιτούντες ποδοσφαιριστές πρέπει, είτε να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος να προσκομίσει κατά την ημέρα συζήτησης πρωτότυπα πληρεξούσια των αιτούντων ποδοσφαιριστών μεταφρασμένα στην Ελληνική με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την επίσημη αρχή».

Το συγκεκριμένο έγγραφο η διοικήση της ΕΠΟ φρόντισε να το κοινοποιήσει στα μέλη του ΔΣ «προς ενημέρωση».

image_resizer

Πηγή: soccerplus.gr