Δουλειά δεν είχε η ΕΠΟ…

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ, αυτή τη φορά για την δικαστική διαμάχη της με την Forthnet για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται, σχετικώς με την με αριθ. 731/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανάθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου για τις περιόδους 2013 – 2016, τα παρακάτω:

Η απόφαση 731/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνει πλήρως την απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας περί εκπτώσεως της ενάγουσας εταιρείας Forthnet από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου, καθώς η τελευταία όφειλε είτε να μην μετάσχει στη σχετική διαδικασία είτε, εφόσον μετείχε, να καταθέσει εμπροθέσμως την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή.

Η Forthnet ουδέποτε κατέθεσε την ως άνω εγγυητική επιστολή.

Σημειώνεται ότι, όπως αποδείχθηκε στην ακροαματική διαδικασία, η εταιρεία Forthnet ήρθε σε επαφή και διαπραγματεύσεις με την ανάδοχο εταιρεία Media Goal με σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων του Κυπέλλου, χωρίς όμως επιτυχία.

Προφανώς στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών δεν υπήρξε καμία παρανομία στην ανάθεση από την Ε.Π.Ο. των τηλεοπτικών δικαιωμάτων προς την εταιρεία Media Goal.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ως προς το σκέλος της ανάθεσης των δικαιωμάτων στην εταιρεία Media Gold δεν είναι ούτε τελεσίδικη, ούτε προσωρινά εκτελεστή.

Η Ε.Π.Ο. θα κινηθεί, προς υπεράσπιση των συμφερόντων της, αυστηρώς στο πλαίσιο του νόμου και θα προχωρήσει σε όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται για ανάλογες περιπτώσεις.

Η διαδικασία εκχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για αθλητικές διοργανώσεις γίνεται με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια και η απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τον τηλεοπτικό οργανισμό, μέσω της αναδόχου εταιρείας, ήταν καθ΄ όλα νόμιμη”.