Νέα αύξηση κεφαλαίου

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ δεν έχει πολύ καιρό που έκλεισε, με τον Σαββίδη να βάζει ένα ποσό πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ, και σύντομα θα ανοίξει νέα αύξηση κεφαλαίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, στις 31 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμένου να προκηρυχθεί νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται, πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή, προκειμένου να κληθεί να κλείσει το θέμα των χρέων της στο δημόσιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.