Υπέγραψε ο Τσίπρας, λύση για τα χρέη

Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα των χρεών του ΠΑΟΚ και μετά τη σημερινή εξέλιξη, είναι πλέον στο χέρι του Ιβάν Σαββίδη να καταβάλει τα 10.357.000 ευρώ και να εξοφλήσει τα χρέη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αντί για τροποποιητική εγκύκλιο, η κυβέρνηση επέλεξε να διευκρινίσει το θέμα, που προέκυψε με την ασάφεια στον πρόσφατο νόμο για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία υπέγραψε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Μ΄ αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που για τυπικούς λόγους, πρέπει να περάσει και από την Βουλή, ο ΠΑΟΚ και όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν το ίδιο πρόβλημα, απαλλάσσονται οριστικά από προσαυξήσεις και πρόθετους φόρους, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί, και πληρώνοντας εφάπαξ το πρωτογενές χρέος, ξεμπερδεύουν…

“Αυτό που υπογράφτηκε σήμερα, μας καλύπτει 100%” σχολίασε ο φοροτεχνικός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πανοζάχος, επιβεβαιώνοντας τη λύση του προβλήματος μετά και τη σημερινή εξέλιξη.

Η επίμαχη “προθήκη” αναφέρει τα εξής :

“Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν ως ακολούθως”