Τελειώνει το πρώτο στάδιο της εκκαθάρισης της ΠΑΕ Άρης

Το πρώτο στάδιο της  εκκαθάρισης της ΠΑΕ Αρης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα ολοκληρωθεί  μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Το πρώτο αυτό στάδιο αφορά  την λογιστική και φορολογική δουλειά που έχουν επωμιστεί ο Στάθης Ρούσσος με το επιτελείο του.

Εντός του αυτού του διαστήματος  αναμένεται να είναι έτοιμος ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης, τον οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να υπογράψουν οι δυο διαχειριστές, Λάκης Κλεώπας και Αντώνης Σενέμης, προκειμένου να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο που θα αφορά το νομικό κομμάτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της ΠΑΕ Άρης και να πάψει να υφίσταται ως εταιρεία, θα πρέπει να εκποιηθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία προς το Δημόσιο.

Ακόμα, ο Στάθης Ρούσσος και οι συνεργάτες του έλεγξαν τις χρήσεις των διοικήσεων στην ΠΑΕ Άρης από την 1 Ιουλίου του 2013, εως και σήμερα.