Δωρεά Ρούχων από το Regency Casino Thessaloniki

Το Regency Casino Thessaloniki, έχοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στηρίζει σταθερά την τοπική κοινωνία με δράσεις που διευκολύνουν τη ζωή των συνανθρώπων μας και ανακουφίζουν την καθημερινότητά τους.

Έχοντας θέσει την εταιρική υπευθυνότητα ως προτεραιότητα, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι του Regency Casino Thessaloniki συγκέντρωσαν είδη ρουχισμού τα οποία και προσέφεραν στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θερμαϊκού.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Θερμαϊκού παρέχει στήριξη σε εκατοντάδες άπορες οικογένειες, οι οποίες με την εθελοντική προσφορά του Regency Casino Thessaloniki, βοηθήθηκαν σημαντικά και ουσιαστικά.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Regency Casino Thessaloniki, πιστεύουμε στην κοινωνική υπευθυνότητα και θεωρούμε υποχρέωσή μας να το αποδεικνύουμε καθημερινά.