Δήμος : Μείωση τιμής στα γυμναστήρια

38

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να προσφέρει τη δυνατότητα άθλησης σε περισσότερους δημότες και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, αποφάσισε τη μείωση της μηνιαίας συνδρομής στα Δημοτικά Γυμναστήρια, από τα 20,00€ στα 10,00€, από τον Ιανουάριο του 2016.

Η ενέργεια αυτή έρχεται ως εφαρμογή της απόφασης 1691/30-11-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του ποσού που καταβάλλουν οι δημότες στους αθλητικούς χώρους του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Δημοτικά Γυμναστήρια στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης…