Στον αέρα η προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες

72

Στο opengov.gr αναρτήθηκε το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition.

Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης (30.000 ευρώ δηλαδή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19.4.2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία για τέσσερεις (4) άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2Α του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133), με δεκαετή διάρκεια.

Οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του συνόλου της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133).

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των αδειών είναι το εξής:

Δημοσίευση προκήρυξης μέχρι 25.4.2016

Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής 9.6.2016

Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016

Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016

Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016

Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016

Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία: 22.7.2016

Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και  ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25-30.7.2016

Δείτε ΕΔΩ την  προκήρυξη

Πηγή: protothema.gr