Φίλης: Η Πολιτεία δεν οφείλει δεκάρα στην Εκκλησία

32

Ο πρώην υπουργός Παιδείας θεωρεί ότι κακώς ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε οφειλές του κράτους στην Εκκλησία.