Όροι χρήσης

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το thessports.gr ξεκίνησε τη λειτουργία του, σκοπεύοντας να προσφέρει στους ενήλικες Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου έναν χώρο για την online διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με το ποδόσφαιρο ενώ παράλληλα, προσφέρει ενημέρωση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο thessports.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης /χρήστης των υπηρεσιών του κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων /υπηρεσιών παρέχεται “όπως είναι” και το thessports.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή /και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων /υπηρεσιών.

Με την επίσκεψή σας σε αυτό το δικτυακό χώρο με την ονομασία thessports.gr αποδέχεστε πως βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε αρχείο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη / νομίμου κατόχου αυτού , αποδέχεστε πως οποιαδήποτε αρχεία ή λογισμικό ή οποιασδήποτε μορφής υλικού που εμφανίζετε δεν είναι προς διάθεση αλλά αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και ότι οι υπεύθυνοι ή / και ο υπεύθυνος αυτού του δικτυακού τόπου ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε νομική ζημία ή / και προσωπική ζημία προκληθεί από την επίσκεψή σας, δηλώνετε πως ΔΕΝ είστε συσχετισμένος ή δεν αντιπροσωπεύετε με κανένα τρόπο με καμία αντιπειρατική ή / και αστυνομική ή / και κυβερνητική ή / και άλλη αρχή και πως δεν μπορείτε να απειλήσετε ή να ασκήσετε οποιοδήποτε είδος δίωξης εις βάρος κανενός, όσο αναφορά τους χρήστες ή / και τούς ιδιοκτήτες ή / και την εταιρεία που φιλοξενεί την εν λόγω δικτυακή τοποθεσία.

Απαγορεύεται η δημοσίευση – αναδημοσίευση άρθρων, δημοσκοπήσεων και απόψεων των μελών του site χωρίς την έγκριση του thessports.gr. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το www.thessports.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το www.thessports.gr για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο του ιστοτόπου (αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) – εκτός από εκείνο που υποβάλλετε εσείς, προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα σχόλια, τα δεδομένα, τα μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο, που υποβάλλεται από εσάς, αποτελεί αποκλειστική δικιά σας ευθύνη.

Αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο που αποστέλλετε, δημοσιεύετε, ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους μέσω των προσφερόμενων Υπηρεσιών του www.thessports.gr Το www.thessports.gr αναλαμβάνει τη συλλογή και φιλοξενία του Περιεχομένου , λόγω όμως του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και της συμμετοχής τόσων χρηστών, δεν έχουμε εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να εγγυηθούμε την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Το www.thessports.gr δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου.

Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

(α) Περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις συμβατικές σας σχέσεις,

(β) Περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, παρουσιάζει πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους,

(γ) Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

(δ) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) ή άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, πρόκληση παρεμβολών ή διακοπών στις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες,

(ε) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη , παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο πρόσωπο.

(στ) Περιεχομένου το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

(ζ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών ή τρίτων (όπως η δημοσίευση, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων)

Κατανοείτε και αποδέχεστε τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεστε ότι θα σέβεστε και τηρείτε πιστά τους κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου (Netiquette). Επίσης, δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Αποδέχεστε ότι το www.thessports.gr δεν ελέγχει εκ των προτέρων το Περιεχόμενο, αλλά ότι έχει το δικαίωμα -όχι όμως και την υποχρέωση- κατά ελεύθερη κρίση να απορρίψει, να μετακινήσει ή να διαγράψει κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης.

Αποδέχεστε ότι το www.thessports.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος. Το www.thessports.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό χωρίς καμιά προειδοποίηση προς το χρήστη. Ο χρήστης του www.thessports.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το www.thessports.gr οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε ότι το www.thessports.gr ενδέχεται να διατηρήσει κάποιο Περιεχόμενο, όπως και να αποκαλύψει
Περιεχόμενο: (1) στις συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό τη διάθεση σε εσάς του Περιεχομένου με προσφορότερο τρόπο,
(2) για την κατάλληλη διαχείριση του λογαριασμού σας και
(3) σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για: (α) συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, (β) καλύτερη εφαρμογή των Όρων Χρήσης, (γ) απόδειξη σε ισχυρισμούς ότι το Περιεχόμενο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το www.thessports.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στο Περιεχόμενό σας προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Διατηρείτε ακέραια τόσο την ευθύνη τον όσων περιλαμβάνετε στο Περιεχόμενό σας.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενό του είναι ο ίδιος ο χρήστης που το δημιούργησε και το ανεβάζει μέσω των εργαλείων που του διατίθενται από την www.thessports.gr

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε το χαρακτήρα του Internet, ως περιβάλλοντος ανοιχτού και προσπελάσιμου από τρίτους ως εκ τούτου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το www.thessports.gr σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιος τρίτος παραβιάσει το περιεχόμενό σας.

Το www.thessports.gr λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων, δεν δύναται να ελέγχει και πιστοποιεί την ορθότητα δημοσιευθέντων από τους χρήστες του και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες ή/και παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών του.

Σε περίπτωση, που διατυπωθεί καταγγελία ότι στον δικτυακό μας τόπο υφίσταται Περιεχόμενο παράνομο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη παραβιάζοντας παράλληλα και τους παρόντες όρους, το www.thessports.gr δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του χωρίς να προειδοποιήσει τον χρήστη που το ανέβασε. Περεταίρω για τους ίδιους λόγους το www.thessports.gr δύναται να αποκλείει κάθε χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το www.thessports.gr δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο για το Περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το www.thessports.gr δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων.

6. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Για το Περιεχόμενο που ανεβάζετε και δημοσιεύετε, εκχωρείτε στο www.thessports.gr μία μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιας ισχύος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευση του στον δικτυακό μας τόπο.

Αυτή η άδεια ισχύει μέχρι την με κάθε τρόπο αφαίρεση του Περιεχομένου σας από τον δικτυακό μας τόπο.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διαφυλάσσετε το www.thessports.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους από αξιώσεις ή απαιτήσεις, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από το Περιεχόμενό σας.

8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ EΓΓΥΗΣΕΩΝ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:

Αναλαμβάνετε πλήρως κάθε κίνδυνο από την χρήση των Υπηρεσιών του www.thessports.gr. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣHΜΟΤΗΤΑ”.

Το www.thessports.gr δεν σας εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι:

(α) Οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

(β) Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.

(γ) Το περιεχόμενο που ενδέχεται να λαμβάνεται από την χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβές ή αξιόπιστο.

(δ) Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το www.thessports.gr δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:

(α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών,

(β) Υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζονται ή άλλως πως αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών,

(γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό και τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών,

(δ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου.

(ε) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να βασίζεστε στο περιεχόμενο που ανεβαίνει από τους άλλους χρήστες στο www.thessports.gr, συμπεριλαμβανομένων των «δεσμών» (links) που τυχόν δημοσιεύονται.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στις υπηρεσίες του www.thessports.gr, είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.thessports.gr για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας στο ως άνω περιεχόμενο.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.thessports.gr τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα την νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που μας δηλώνετε, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

1. την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει το www.thessports.gr .

2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.

Κατ’ εξαίρεση το www.thessports.gr μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

2. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.thessports.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το www.thessports.gr.

3. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

12. Κανόνες Συμμετοχής

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο φόρουμ του thessports.gr/forum έχουν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και ο χώρος τους παρέχεται από το thessports.gr/forum για την ανάπτυξη απόψεων γύρω από αυτό. Οι απόψεις και οι κρίσεις που εκφράζονται εδώ μέσα είναι καθαρά απόψεις των μελών και το thessports.gr/forum δεν υιοθετεί (ή απορρίπτει) καμία εξ’ αυτών εφ’ όσον κινούνται μέσα στα όρια της ευπρέπειας και της κοσμιότητας και δεν προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο τρίτους και την υπόληψη ή την αξιοπρέπεια των άλλων.

12.2 Το thessports.gr/forum είναι ένας χώρος φιλόξενος για όλους τους φιλάθλους όποια άποψη και αν έχουν για τα θέματα της ομάδας τους. Καθένας είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψη αυτή, όποια κι’ αν είναι. Ορισμένοι περιορισμοί που θα τους διαβάσετε παρακάτω, σε καμιά περίπτωση δεν μειώνουν την ελευθερία έκφρασης και κριτικής και υπάρχουν μόνο για την ομαλή λειτουργία του thessports.gr/forum . Οι κανόνες αυτοί υπάρχουν και σε όλα τα forum και ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις και τυχόν εξελίξεις που το επιτάσσουν.

13. Ομάδες Συζητήσεων

13.1 Το thessports.gr/forum παρέχει στους επισκέπτες /χρήστες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζητήσεις με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες /χρήστες του thessports.gr/forum οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

13.2 Το thessports.gr/forum διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των όρων.

13.3 Το thessports.gr/forum σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές

ιδέες ή αντιλήψεις.

13.4 Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

13.5 Σε περίπτωση που το thessports.gr/forum λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου /κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν /δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

14. Εγγραφή

14.1 Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην /στις υπηρεσία /ες του thessports.gr/forum συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα /υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

14.2 Απαγορεύεται η χρήση ψευδώνυμων (nicknames) με υβριστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο κατά προσώπων ή κατά των θείων, ή υβριστικά που εν γένει προξενούν την αντίδραση του κοινού αισθήματος..

14.3 Επίσης απαγορεύονται τα ψευδώνυμα (nicknames), πολιτικού, θρησκευτικού και φρικιαστικού περιεχομένου, ιδίως όταν προκαλούν τους υπόλοιπους χρήστες.

15. Λογαριασμός Μέλους

15.1 Το thessports.gr/forum παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης /χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το thessports.gr/forum, θα παραλάβει επιβεβαίωση της εγγραφής του και μέσω ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος έχει ορίσει μπορεί να συνδεθεί. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του thessports.gr/forum), που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

15.2 Το thessports.gr/forum διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες οι ενέργειες των οποίων είναι αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο thessports.gr/forum, αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν πιστεύουμε ότι οι κινήσεις σας μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας ή το. thessports.gr/forum

15.3 Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το thessports.gr/forum για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή /και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το thessports.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

16. Κανόνες Καλής Συμπεριφοράς

16.1 Εφόσον δημοσιεύετε μηνύματα στο forum, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, θα πρέπει να τηρείτε πιστά τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, καθώς και την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων, ή / και απρόβλεπτων καταστάσεων.

Συγκεκριμένα:

16.2 Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ενότητες, του οποίου η θεματολογία (τίτλος – περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας. Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανούνται οι αναγνώστες.

16.3 Πριν δημιουργήσετε νέο θέμα καλό θα είναι να ελέγχετε εάν το θέμα συζητείται ήδη κάπου αλλού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για να εντοπίσετε αυτό που σας ενδιαφέρει.

16.4 Οι απαντήσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα συζήτησης είναι ευπρόσδεκτες εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Αν και δεν απαγορεύονται, οι μονολεκτικές ή/ και «μη ολοκληρωμένες» ή/ και «ανούσιες» απαντήσεις καλό θα είναι να αποφεύγονται. Σε περιπτώσεις “spamming” από χρήστες, θα γίνεται σύσταση μέσω pm από τους administrators/moderators και στη συνεχεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ακολουθούνται οι κανονισμοί ποινών.

16.5 Οι συζητήσεις πρέπει να κρατιούνται σε κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο με σεβασμό στις απόψεις όλων και με στόχο την ισότιμη και δημοκρατική διατύπωση ιδεών.

16.6 Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους.

16.7 Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης στο thessports.gr . Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση, εκτός ειδικών περιπτώσεων, θα απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα usernames του χρήστη.

Το thessports.gr/forum χρειάζεται ενότητα και κατανόηση. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί για το καλύτερο!

17. Υπογραφή

Κάθε χρήστης μπορεί προαιρετικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύει. Τα ακόλουθα ισχύουν για τις υπογραφές:

17.1 Οι υπογραφές κειμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 5 γραμμές ή τους 750 χαρακτήρες.

17.2 Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν 1 εικόνα, η οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 300 x 150 pixels και το μέγεθός της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 16.384 bytes.

17.3 Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν links προς το προσωπικό ή το αγαπημένο σας site, αλλά και σε σελίδες, που φιλοξενούνται στο thessports.gr

17.4 Απαγορεύεται η διαφήμιση εμπορικών και μη προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners στην υπογραφή σας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι υπογραφές θα αφαιρούνται άμεσα με ταυτόχρονη ειδοποίηση του χρήστη.

17.5 Απαγορεύεται η χρήση εικόνων και κειμένου με πορνογραφικό προσανατολισμό στις υπογραφές.

17.6 Απαγορεύονται υπογραφές πολιτικού, θρησκευτικού και φρικιαστικού περιεχομένου, ιδίως όταν προκαλούν τους υπόλοιπους χρήστες.

17.7 Απαγορεύονται υπογραφές με υβριστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο

17.8 Και στις υπογραφές, τονίζεται, ότι ισχύουν οι γενικότεροι όροι πρόσβασης και χρήσης.

17.9 Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω απλοί κανόνες, ο διαχειριστής του forum έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την υπογραφή του χρήστη ή ακόμη και να προχωρήσει σε απαγόρευση του «παραβάτη».

18. Απαγορεύονται

18.1 Το φόρουμ δεν είναι χώρος εκτόνωσης των προσωπικών συναισθημάτων των συμμετεχόντων αλλά χώρος που έχει παραχωρηθεί για την κατάθεση των σκέψεών τους με τρόπο που δεν προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια οποιωνδήποτε προσώπων είτε αυτά τα πρόσωπα συμμετέχουνε στο thessports.gr/forum είτε όχι.

18.2 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η «επίθεση» σε άλλα μέλη, moderators ή administrators του thessports.gr/forum. Με τον όρο «επίθεση» εννοείται η «δυσφήμιση», ο χλευασμός, η ειρωνεία, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική ή /και φυλετική προσβολή.

18.3 Εφόσον κάποια «συζήτηση» παραβεί οποιονδήποτε από τους Όρους Πρόσβασης και Χρήσης, απαγορεύεται να συνεχιστεί η συμμετοχή των μελών σε αυτήν.

18.4 Εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με προσωπικό μήνυμα (PM) ή e-mail στους αρμόδιους Moderators ή τον Administrator.

18.5 Τα μέλη του δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν καμία πληροφορία που αφορά μέλη του thessports.gr/forum και η οποία παρέχεται από το thessports.gr/forum ή από τα ίδια τα μέλη του. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων σε δημόσιο Forum, τότε το thessports.gr/forum έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

18.6 Απαγορεύεται το spamming, είτε δημόσια, είτε με προσωπικά μηνύματα, είτε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καθώς και η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, κάθε είδους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Administrator.

18.7 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή /και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

18.8 Απαγορεύονται τα ρατσιστικά, φασιστικά, ξενοφοβικά, εθνικιστικά, αλλά και αντεθνικά σχόλια. Μισαλλόδοξες τοποθετήσεις περί φυλετικής υπεροχής, σεξιστικές αναφορές χωρίς την προηγούμενη αποδοχή των εμπλεκομένων, δογματισμός, καθώς και πολιτική προπαγάνδα που επιδιώκει την επιβολή και τον προσηλυτισμό, δε θα γίνονται ανεκτά

18.9 Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

18.10 Απαγορεύεται η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη /μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη /μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

18.11 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

18.12 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

18.13 Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

18.14 Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή /και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή /και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του thessports.gr/forum

18.15 Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών /μελών (όπως η συλλογή ή /και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών /μελών).

18.16 Ο χρήστης /μέλος του thessports.gr/forum κατανοεί και αποδέχεται ότι το thessports.gr/forum δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το thessports.gr/forum και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης /δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του.

18.17 Επίσης, το thessports.gr/forum και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

18.18 Ο χρήστης /μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης /μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

18.19 Προσβολή των μελών, των φιλάθλων, των θείων, της ομάδας μας, των παικτών της ή των μελών του forum με την χρήση ειρωνικών, υβριστικών ή μειωτικών χαρακτηρισμών. Η παράβαση από μέλος του κανόνα αυτού θα οδηγεί ακόμα και στην οριστική αποβολή του από το forum.

18.20 Μηνύματα με αναφορές σε επώνυμα πρόσωπα ή χρήστες του forum με υπονοούμενα τα οποία αφορούν στην προσωπική ζωή ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητά και την υπόληψη τους όταν αυτές απευθύνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

18.21 Μηνύματα που επιτίθενται σε μέλος ή μέλη του forum χρησιμοποιώντας λέξεις η εκφράσεις που αν και δεν είναι υβριστικές ή προσβλητικές για τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται παρόλα αυτά δημιουργούνε προσωπικές αντιπαραθέσεις που διαταράσσουνε την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και προκαλούνε τα παράπονα των άλλων χρηστών (π.χ. ανταλλαγή υποτιμητικών σχολίων μεταξύ χρηστών).

18.22 Διαφωνίες μεταξύ χρηστών που εκτρέπονται σε προσωπική αντιπαράθεση και καταστρέφουν την συζήτηση, μπορούν να συνεχίζονται μόνο με PM χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους χρήστες. Τα σχετικά μηνύματα θα σβήνονται και οι παραβάτες θα τιμωρούνται, ειδικά όταν δεν συμμορφώνονται προς τις προειδοποιήσεις των moderators.

18.23 Απαγορεύεται η συνειδητή προσπάθεια πρόκλησης χάους κι αντεγκλήσεων, η συμμετοχή με μοναδικό στόχο την πυροδότηση εντάσεων και διαξιφισμών, καθώς κι η διαιώνιση συμπεριφορών που αποσκοπούν στη διατάραξη της ευρυθμίας θα αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα.

18.24 Η επίθεση σε άλλες δικτυακές κοινότητες άλλων ομάδων ή η συμμετοχή σε αυτές με μηνύματα που δεν πληρούν τους όρους του δικού μας φόρουμ.

18.25 Η διάδοση ψευδών ειδήσεων στο φόρουμ. Ο χρήστης που θα αναφέρει κάποια φήμη που άκουσε ή διάβασε οφείλει να επιβεβαιώνει στους υπόλοιπους ότι το γεγονός είναι απλώς φήμη και δεν προέρχεται από έγκυρες πηγές ή προσωπική πληροφόρηση.

18.26 Περιπτώσεις παροχής βοήθειας (χρηματικής, αίματος κοκ) πρέπει να ελέγχονται για την εγκυρότητά τους, προτού κοινοποιηθούν.

19. Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

19.1 Για την παραπομπή σε οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο από χρήστη πρέπει να υπάρξει πρώτα η σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή.

19.2 Το thessports.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

19.3 Το thessports.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

20. Ενέργειες Διαχειριστών /Συντονιστών

20.1 Οι διαχειριστές /συντονιστές του forum διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν /μετακινήσουν /τροποποιήσουν μηνύματα χρηστών τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανόνες του φόρουμ.

20.2 Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν από κάποιο θέμα συζήτησης μηνύματα, τα οποία θεωρούνται «εκτός θέματος», είτε σε νέο θέμα συζήτησης στην ίδια ή σε άλλη περιοχή.

20.3 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανοίγονται συζητήσεις, με περιεχόμενο μηνύματα, που καταδικάζουν την αργοπορία των αρμοδίων να αντιδράσουν στα θέματα που προκύπτουν. Αν πιστεύετε ότι δεν έχετε «δικαιωθεί» μπορείτε να ενημερώσετε τον Administrator με PM και αυτός θα εξετάσει το αίτημά σας.

20.4 Απαγορεύονται οι συστάσεις μελών του thessports.gr/forum προς άλλα μέλη σχετικά με την συμπεριφορά τους μέσα στο forum. Αρμόδιοι για το θέμα αυτό είναι μόνο οι Moderators του thessports.gr/forum, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να προβαίνουν στην λήψη κατάλληλων μέτρων. Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο άλλο μέλος του forum, ενημερώστε με PM τον αρμόδιο Moderator, και εκείνος θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση του. Οι ενέργειες (Ban(s), παρατηρήσεις) θα γίνουν το συντομότερο δυνατό. Εφόσον απαιτείται η παρέμβαση του administrator για την επίλυση των προβλημάτων ίσως χρειαστούν περισσότερες από 24 ώρες.

20.5 Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για τη λειτουργία του thessports.gr/forum καθώς και ενδεχόμενα παράπονά του προς τους moderators, είτε δημόσια είτε με PM. Απαγορεύεται όμως αυστηρά σε οποιονδήποτε χρήστη η υπόδειξη προς τους moderators για επιβολή ποινής σε άλλον χρήστη.

20.6 Οι Moderators και ο Administrator δεν έχουν, όπως γίνεται κατανοητό, καμία δικαιοδοσία σε χώρους εκτός του thessports.gr και των forum του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε προσωπικό θέμα στο thessports.gr/forum , όσο σημαντικό και αν είναι. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά Μηνύματα (PMs), SMS, EMS, MMS, ICQ, IRC και οι υπόλοιπες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

20.7 Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) να απαγορεύσουν την διακίνηση εικόνων πορνογραφικού περιεχομένου ή «πειρατικών» προγραμμάτων, καθώς και συνδέσμων (links), που οδηγούν σε sites με ανάλογο περιεχόμενο. Το thessports.gr ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για τα μηνύματα ή/ και τα αρχεία που ανταλλάσσουν τα μέλη του, όπως άλλωστε αναφέρθηκε προηγουμένως.

20.8 Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση από εταιρείες ή οργανισμούς που θίγονται από προγράμματα, αρχεία ή/ και τα links που διακινούνται, θα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα e-mail μέσω της σχετικής φόρμας ώστε να αφαιρεθούν άμεσα.

20.9 Οι moderators και οι administrators του thessports.gr έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης ή είναι κακόβουλο.

20.10 Στο thessports.gr/forum μπορούν να συζητιούνται όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Οι moderators έχουν όμως το δικαίωμα να σβήνουν μηνύματα που είναι άσχετα με το θέμα (ανάλογα και με τη ροή της συζήτησης σε αυτό), μηνύματα που είναι υπερβολικά ειρωνικά έτσι ώστε να προκαλούν αδικαιολόγητα τους υπόλοιπους χρήστες, όπως και να κλειδώνουν συζητήσεις, το θέμα των οποίων έχει πια εξαντληθεί ή «χάλασε» λόγω προσωπικών αντιπαραθέσεων.

21. Έναρξη – Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

21.1 Το thessports.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή /και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες /μέλη. Ο χρήστης /μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το thessports.gr/forum διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του /των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή /και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες /μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

22. Ποινές

22.1 Σε κάθε περίπτωση, που οι αρμόδιοι διαχειριστές αφαιρέσουν απροειδοποίητα μήνυμα ή θέμα συζήτησης, θα στείλουν έως και 2 προσωπικά μηνύματα στο μέλος ή το διαχειριστή, που παρενέβη τους όρους.

22.2 Εφόσον το μέλος ή ο διαχειριστής δεν συμμορφωθεί θα απαγορευθεί (BAN) η είσοδός του στο thessports.gr για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας ή και μεγαλύτερο.

Οι κυριότερες ποινές για την παράβαση των κανόνων είναι:

22.3 BAN μιας εβδομάδας

22.4 BAN ενός μήνα και

22.5 Οριστικό BAN.

22.6 Κάθε φορά η ποινή μπορεί να κλιμακώνεται προς μεγαλύτερη

22.7 Πριν από την επιβολή ποινής ο παραβάτης προειδοποιείται από τους moderators είτε δημόσια είτε με PM, εκτός από περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με την κοινή λογική, για τις οποίες επιβάλλεται ποινή χωρίς προειδοποίηση.

22.8 Το ύψος της ποινής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συμμόρφωση του παραβάτη προς τις προειδοποιήσεις, τις προθέσεις του παραβάτη και τη γενικότερη παρουσία του.

22.9 Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλους μπορεί να κατατεθεί στους Διαχειριστές/ Συντονιστές αίτηση από ομάδα τουλάχιστον 10 χρηστών για την αποβολή /τιμωρία /συμμόρφωσή του και η απόφαση θα παρθεί από συνάντηση των Διαχειριστών /Συντονιστών και θα γραφεί στο φόρουμ εντός μιας εβδομάδας.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Το thessports.gr εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε:

(α) να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή και αδιάλειπτη λειτουργία της Βάσης

(β) το περιεχόμενο της Βάσης να είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του στον χρήστη.

Το thessports.gr καθώς και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη από τη χρήση του ιστότοπου thessports.gr ή και των δεδομένων που παρέχονται.

To thessports.gr αποκηρύσσει κάθε μορφή εγγύησης ή εγγυητικής ευθύνης, σχετικά με:

(α) την διαρκή λειτουργία της Βάσης Δεδομένων ή και την λειτουργία αυτής άνευ ελλατωμάτων ή διακοπών στην λειτουργία της, καθόσον αυτή έχει κατασκευασθεί με εργαλεία λογισμικού και συνιστά η ίδια λογισμικό, που εκ φύσεως δεν αποτελεί προϊόν άνευ ελαττωμάτων.

(β) την καταλληλότητα της βάσης δεδομένων thessports.gr ή/και την δυνατότητα της εμπορικής αξιοποίησης των καταχωρούμενων στη Βάση Δεδομένων πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Χρήστη

(γ) την ακρίβεια και ορθότητα των καταχωρούμενων στη βάση δεδομένων πληροφοριών ή στοιχείων, παρότι το thessports.gr καταβάλει προσπάθειες για την άνευ λαθών καταχώρηση τούτων.

(δ) κάθε άλλης μορφή, ρητή ή υπονούμενη, εγγύηση για την απουσία ελαττωμάτων ή την ύπαρξη συμφωνημένων ιδιοτήτων της Βάσης Δεδομένων.

O χρήστης κατά το χρόνο εγγραφής στη Βάση κατανοεί την απουσία πάσης φύσεως και μορφής εγγυήσεων κατά τα προαναφερθέντα.

Το thessports.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στην ιστοσελίδα www.thessports.gr ή σε συνδεδεμένες με την ιστοσελίδα αυτή άλλες ιστοσελίδες (links), και οι συναλλασσόμενοι με αυτούς, κατά τις συναλλαγές με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Το thessports.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες των χρηστών του

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης της Βάσης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και ευθύνες:

(α) Να προβαίνει σε ορθή και νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας www.thessports.gr, της Βάσης και των δεδομένων και πληροφοριών αυτής.

(β) Να μην επιτρέπει την μετάδοση ή αναμετάδοσή των δεδομένων και πληροφοριών της Βάσης σε άλλα πληροφοριακά συστήματα, του ιδίου ή τρίτων, είτε αυτά ευρίσκονται σε σύνδεση δικτύου με αυτόν ή και με διαχειριζόμενους από τον χρήστη ή τρίτους δικτυακούς τόπους, οποιασδήποτε μορφής.

(γ) Να φροντίζει για την ηλεκτρονική ασφάλεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του δικτύου, τα οποία χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στη Βάση.

Ο Χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης του συμφωνημένου τιμήματος, εάν οι πληροφορίες της Βάσης thessports.gr παρουσιάζουν ελλείψεις ή κρίνονται από αυτόν ανεπαρκείς.

3. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του thessports.gr διατίθεται στους χρήστες του ιστοτόπου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, αναμετάδοση, ή με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναμετάδοση ή άλλη παραχώρηση των δεδομένων και πληροφοριών της Βάσης, αυτούσιων ή/και μετά από επεξεργασία, αδιάφορα εάν αυτό γίνεται με ή χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του χρήστη, χωρίς προηγούμενη έγγραφη σύμβαση.

Ο χρήστης των δεδομένων της Βάσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και υπηρεσίες του ιστότοπου thessports.gr έχουν γενικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εννοηθεί ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες της Βάσης δεδομένων δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες, για την διαμόρφωση της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς ή την διαμόρφωση της θέλησης τους να προβούν σε ενέργεια ή παράλειψη, που να έχει νομική σημασία.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Για τη δημιουργία, κατασκευή και Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και της ιστοσελίδας www.thessports.gr, έχουμε χρησιμοποιήσει ενδεικτικά μεθοδολογίες, μεθόδους, διαδικασίες, τεχνικές, τεχνογνωσία, συστήματα και δεδομένα, προγράμματα και εφαρμογές λογισμικού, που συνιστούν προϊόντα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσία της. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.thessports.gr και της Βάσης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των δεδομένων και πάσης πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση και γενικά όλων των αρχείων του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του thessports.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, περί προστασίας βιομηχανικής/πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδίων και υποδειγμάτων, ευρεσιτεχνιών και τεχνογνωσίας. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται στον Χρήστη η με οιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση των δεδομένων του thessports.gr (πλήν των σκοπών της παρούσης συμβάσεως) και των σε αυτήν εμπεριεχόμενων πληροφοριών ή μεθόδων, καθώς και ή μεταπώληση, διάθεση (με ή χωρίς αντάλλαγμα) προς τρίτους ή και η εν γένει εκμετάλλευση τούτων. Η υποχρέωση αυτή αφορά επίσης τα εμπορικά σήματα, τίτλους και επωνυμίες καθώς και το λογισμικό και πηγαίο κώδικα του thessports.gr.

Σε κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσιών/προϊόντων από το thessports.gr είναι σαφές ότι η βιομηχανική/πνευματική ιδιοκτησία τούτων, καθώς και οι εμπεριεχόμενες σε αυτά πάσης φύσεως τεχνογνωσία/ευρεσιτεχνίες ή και τα δικαιώματα επί σχεδίων, υποδειγμάτων και μεθόδων, που περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένει στο απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα της ιστοσελίδας (και ουδέν δικαίωμα επ’ αυτών αποκτά ο χρήστης), η οποία θα δικαιούται να τα νέμεται, διαθέτει και εκμεταλλεύεται άνευ περιορισμού και σε οποιοδήποτε τρίτο. Ουδεμία σύμβαση ή συναλλαγή με τον χρήστη δύναται να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση των δικαιωμάτων βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή τεχνογνωσίας επί των υπηρεσιών ή προϊόντων του thessports.gr ή ως δικαίωμα εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης τούτων. Ουδεμία σύμβαση ή συναλλαγή δύναται να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του thessports.gr επί των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του thessports.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του thessports.gr και του επισκέπτη /χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι κανόνες αυτοί θα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ομάδα των συντονιστών.

Κάθε μέλος του site δηλώνει ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τα παραπάνω και αποδέχεται την ευθύνη που απορρέει από τους κανόνες συμμετοχής του στο thessports.gr