Έφοδος της ελβετικής αστυνομίας στην UEFA

115

«Ντου» στα γραφεία της UEFA έκανε η ελβετική αστυνομία ζητώντας τα συμβόλαιο που υπέγραψε η ομοσπονδία με την εταιρεία Cross Trading.