Χριστοδούλου: «Πουθενά δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ»

Στη διαδικασία, της τηλεδιάσκεψης για την υπόθεση της Ξάνθης ο δικηγόρος Δημήτρης Χριστοδούλου τόνισε τα εξής: «Εδώ έχουμε ένα προσύμφωνο τον 12/2018. Το ότι είναι προσύμφωνο προκύπτει ότι η Ξάνθη δεν έχει γνώση, γνώση έχει μόνο για το βιβλίο μετόχων όπου είναι εγγεγραμμένη η viamar. Στις 14/1 η viamar μετείχε σε γενική συνέλευση όπου εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις. Η viamar όχι η insports.

H insports στις 12/3 κατέθεσε υπόμνημα στην ΕΕΑ. Η ΠΑΕ Ξάνθη όταν ήρθε σε γνώση της η μεταβίβαση, νομότυπα και εμπρόθεσμα ενημέρωσε. Μέχρι τότε δεν είχε γνώση, Κρίσιμο λοιπόν, είναι η καταχώρηση στο βιβλίο των μετόχων της.

Πουθενά δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για εσωτερική διαδικασία της Ξάνθης. Από Πανόπουλο και Συγγελίδη, σε Πανόπουλο και Συγγελίδη»