Έκπτωση του ανάδοχου του έργου στο Καυτανζόγλειο

52

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο ανάδοχος του έργου: “Καυτανζόγλειο Στάδιο: Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων”, αρνήθηκε εγγράφως την υπογραφή της σύμβασης, αφού είχε κληθεί επισήμως για αυτή την υποχρέωση, τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών και ως εκ τούτου κηρύχθηκε έκπτωτος.

H Γ.Γ.Α. έχει ήδη ενημερώσει τον ΣΕΓΑΣ για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες της.