Αναρτήθηκε ο ισολογισμός εκκαθάρισης

82

Μετά τον ορισμό τιμής πώλησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Άρη στο Νέο Ρύσιο, σήμερα έγινε ένα ακόμη βήμα σχετικό με την εκκαθάριση.

Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ, στοιχείο που δείχνει ότι η εκκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ έχει μπει σε μία… ευθεία. Βέβαια, όλα αυτά καθυστέρησαν σχεδόν δύο χρόνια, καθώς οι διαδικασίες θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Παράλληλα, η ανάρτηση του ισολογισμού είναι ένα βήμα, αλλά δεν μπορεί να προκαλεί ενθουσιασμό μιας και από μόνο του, δεν σημαίνει ότι τελείωσε η εκκαθάριση…