«Απαγορευτικό» από Κοντονή στους οπαδούς του Άρη

45

Μετά από σχετικά αιτήματα της Αστυνομίας και της ΔΕΑΒ, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής, αποφάσισε την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών του Άρη στην Κρύα Βρύση για το κυριακάτικο ματς με τον τοπικό Απόλλωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της απόφασης που, όπως αναφέρεται, ελήφθη με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας:

«Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του «Α.Σ. ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» στο Δημοτικό Στάδιο Κρύας Βρύσης την Κυριακή 17/01/2016 και ώρα 15.00, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων «ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» και «Α.Σ ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του άρθρου 5, παρ.1, περ. β΄ και άρθρο 7 του Νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ35 Α΄), όπως ισχύει.

γ) Του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171A / 28-08-2014).

δ) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ114/Α/ 22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…..».

ε) Του Π.Δ. 73/2015/(ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908 (ΦΕΚ 2155/Β/07-10-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή».

ζ) Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105 (ΦΕΚ 2327/Β/29-10-2015) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ?ΥΑ/?ΑΑ/ΤΑΚΑΑ/11582/822/328/52 Ηµ/νία: 15/01/2016

2. Το με αριθμ.πρωτ. 4921/16/72925 έγγραφο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του «ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» Δημοτικό Στάδιο Κρύας Βρύσης την Κυριακή 17/01/2016 και ώρα 15.00, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων «ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» και «Α.Σ ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας» της 19ης αγωνιστικής ημέρας προς διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 339/13-01-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Β. προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης διοικητικών μέτρων. 4. Το με αριθμ. πρωτ. 435/15-01-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Β. προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των οπαδών του «Α.Σ. ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» στο Δημοτικό Στάδιο Κρύας Βρύσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του «Α.Σ. ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» στο Δημοτικό Στάδιο Κρύας Βρύσης την Κυριακή 17/01/2016 και ώρα 15.00, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων «ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» και «Α.Σ. ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας» της 19ης αγωνιστικής ημέρας προς διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ»