Δικαίωση για τον Α.Σ. Άρη

49

“Ανάσα” για τον ΑΣ Άρης, καθώς μέσα από ενέργειες του νομικού, Γιώργου Γιαννόπουλου, οι “κιτρινίομαυροι” δικαιώθηκαν για φόρους ύψους 1 εκ ευρώ-μαζί με τις προσαυξήσεις που παραγράφηκαν από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.