Αφαίρεση βαθμών στον Απόλλωνα Λάρισας

Προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών έχει ο Απόλλων Λάρισας για να εξοφλήσει τον Μένιο Χαραλαμπόπουλο, ώστε να μην του αφαιρεθούν τρεις βαθμοί, όπως αποφάσισε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Τι αποφασίστηκε για Πλατανιά-Δημούτσο…

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου:

Δέχεται την αίτηση του Αριστομένιου Χαραλαμπόπουλου του Ανδρέα, επαγγελματία ποδοσφαιριστή.
-Ενεργοποιεί σε βάρος της καθής η αίτηση ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 27/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 606/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση της ΠΑΕ Α.Ο. Πλατανιάς.
-Διατάσσει τη διόρθωση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 22/2019 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου ως προς τα αναφερόμενα στο σκεπτικό τέσσερα σημεία, ώστε αναδιατυπώνει συνολικά επί το ορθόν το διατακτικό της αποφάσεως 22/2019 που διορθώνεται, ως εξής:
-Συνεκδικάζει, αντιμωλία των διαδίκων, α) την υπό ημερομηνία 18.12.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 42564/18.12.2018 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ελίν Δημούτσου του Αναστάση και β) την υπό ημερομηνία 04.01.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 706/04.01.2019 ανταίτηση της ΠΑΕ Α.Ο. Πλατανιάς.
-Απορρίπτει την ανταίτηση (υπό ημερομηνία 04.01.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 706/04.01.2019) της ΠΑΕ Α.Ο. Πλατανιάς.