Βγάζει διοίκηση ο ΓΣ Ηρακλής

21

Στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Ιδρυτικού Σωματείου της ΠΑΕ Ηρακλής, προκειμένου, μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία να προκύψει και το νέο διοικητικό σχήμα του φορέα.

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, την Τετάρτη 10-10-2018 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. (Γραφεία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ  ωρα 18.00)

Θέματα γενικής συνέλευσης

Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

* Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

* Έγκριση οικονομικού απολογισμού  και προϋπολογισμού για το διάστημα 20-10-2017 έως 30-9-2018.

* Ενημέρωση για την οργάνωση, δομή και τις προοπτικές του Σωματείου.

* Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ και Εξελικτικής επιτροπής

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν οι  σχετικές αποφάσεις.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».