Δεν παίρνεις άδεια; Υποβιβασμός!

63

Την πρόταση της Super League προς την ΕΠΟ για τις ποινές προς τις ομάδες της κατηγορίας που δεν παίρνουν αδειοδότηση φέρνει στη δημοσιότητα το Soccerplus.

H πρόταση αφορά το τρέχον πρωτάθλημα και τα δύο επόμενα και προβλέπει αύξηση των ποινών που φτάνουν μέχρι τον υποβιβασμό. Συγκεκριμένα για το τρέχον πρωτάθλημα, προβλέπει τη διατήρηση της ποινής του περιορισμού στη δυνατότητα μεταγραφών. Για την επόμενη σεζόν προβλέπει τον υποβιβασμό των ομάδων που δεν θα αδειοδοτηθούν για «οικονομικούς λόγους» (οφειλές), ενώ για τη σεζόν 2017-18 προβλέπει υποβιβασμό για οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος για τον οποίον η ομάδα δεν αδειοδοτηθεί.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη που υπάρχει ώστε οι ομάδες που δεν αδειοδοτούνται να καταλαμβάνουν την τελευταία θέση της βαθμολογίας κάτι που δυνητικά θα έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή στην κατηγορία ομάδων που υποβιβάζονται βαθμολογικά αλλά έχουν αδειοδοτηθεί και επίσης η πρόβλεψη να μην υποβιβάζεται μεγαλύτερος αριθμός ομάδων από αυτόν που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος με τον καθορισμένο αριθμό ομάδων.

Η πρόταση της Super League

Α. Για τη σεζόν 2015 – 16

Η ΠΑΕ που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Super League περιόδου 2015-16 η οποία δεν θα λάβει άδεια από την ΕΠΟ κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υποβιβάζεται στην Football League (εξ αυτής της αιτίας), θα συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα «Super League2016-17», αλλά επ΄ αυτής θα ισχύουν μεταγραφικοί περιορισμοί.

Η μη αδειοδοτηθείσα ΠΑΕ δεν θα δύναται κατά τις μεταγραφικές περιόδους «Ιουλίου – Αυγούστου 2016» και «Ιανουαρίου 2017» να προβαίνει στην απόκτηση ποδοσφαιριστών, με την εξαίρεση ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1993 και μετά) με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας ή γηγενών (locally trained), επίσης κάτω των 23 ετών (γεννηθέντων από 1/1/1993 και μετά). Παράλληλα η εν λόγω ΠΑΕ μέχρι και την 30/6/17 δεν θα δύναται να προβαίνει στην ανανέωση ή τροποποίηση (που εμπεριέχει επέκταση διάρκειας συμβολαίου) των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών της πλην της περίπτωσης ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας ή γηγενών (locally trained) κάτω των 23 ετών.

Αν η ΠΑΕ η οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί, προβεί σε υπογραφή νέου συμβολαίου ή σε ανανέωση ή και τροποποίηση συμβολαίου ή σε δανεισμό ή εν γένει σε απόκτηση ποδοσφαιριστή κατά παράβαση όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τότε για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές, θα ανακαλούνται τα δελτία (ωστόσο η  εν λόγω ΠΑΕ θα υποχρεούται να σεβαστεί τις οικείες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του εν λόγω ποδοσφαιριστή).

Β. Για τη σεζόν 2016 – 2017

ΠΑΕ που θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Super League περιόδου 2016-17 η οποία δεν θα λάβει άδεια ΕΠΟ κατά την διαδικασία αδειοδότησης Απριλίου – Μάιου 2017, θα καταλαμβάνει την τελευταία θέση του Πρωταθλήματος Super League περιόδου 2016-17 και θα υποβιβάζεται στην Football League μόνο όμως αν ο λόγος μη αδειοδότησης συνίσταται είτε (α) στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο  ή τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή (β) στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αθλητικό προσωπικό  της ΠΑΕ (ήτοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και βοηθούς προπονητών ή μέλη του τεχνικού επιτελείου) είτε (γ) στην ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς έτερες ΠΑΕ, ημεδαπά ποδοσφαιρικά σωματεία ή αλλοδαπές ποδοσφαιρικές εταιρίες ή σωματεία.

Σε περίπτωση που οι ΠΑΕ δεν λάβουν άδεια ΕΠΟ (εκ των ως άνω λόγων) είναι περισσότερες εξ αυτών που κατά την οικεία προκήρυξη της Super League υποβιβάζονται στην Football League , τότε σε κάθε περίπτωση θα υποβιβάζεται το σύνολο των μη αδειοδοτημένων ΠΑΕ ακόμη και αν υπερβαίνει τον αριθμό των ομάδων που υποβιβάζονται κατά την εν λόγω προκήρυξη (λ.χ αν κατά την προκήρυξη υποβιβάζονται 2 ΠΑΕ και δεν λάβουν άδεια 3 ΠΑΕ, θα υποβιβαστούν και οι 3 ΠΑΕ αλλά ουδεμία έτερη ΠΑΕ της Super League).

Αν όμως λόγω  μη αδειοδότησης  και προβιβασμού επαρκούς αριθμού ΠΑΕ από την Football League στην Super League, δεν μπορεί να εκκινήσει το Πρωτάθλημα Super League 2017-18 με τον προκαθορισμένο αριθμό ΠΑΕ, τότε δεν θα υποβιβάζεται το σύνολο των μη αδειδοτηθέντων ΠΑΕ της Super League αλλά μόνον όσες εξ αυτών πρέπει να υποβιβαστούν ώστε το Πρωτάθλημα Super League 2017-18    να ξεκινήσει με βάση το προκαθορισμένο αριθμό ΠΑΕ (και ως κριτήριο θα λαμβάνεται η βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι μη αδειοδοτηθείσες ΠΑΕ πριν την εφαρμογή του κανόνα της κατάληψης της τελευταίας θέσης της βαθμολογίας).

Ο ως άνω κανόνας και η ποινή του υποβιβασμού δεν θα ισχύει σε περίπτωση που ο λόγος μη αδειοδότησης είναι οποιοσδήποτε άλλος πλην των ως άνω ειδικά αναφερομένων ήτοι (α) της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή (β) της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αθλητικό προσωπικό της ΠΑΕ (ήτοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και βοηθούς προπονητών ή μέλη του τεχνικού επιτελείου) ή (γ) της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς έτερες ΠΑΕ, ημεδαπά ποδοσφαιρικά σωματεία ή αλλοδαπές εταιρίες και σωματεία.

Στις περιπτώσεις αυτές η μη αδειοδοτηθείσα ΠΑΕ θα συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα «Super League 2017-18», αλλά επ΄ αυτής θα ισχύουν μεταγραφικοί περιορισμοί.

Γ. Για τη σεζόν 2017 – 18

ΠΑΕ που θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Super League περιόδου 2017-18 η οποία δεν θα λάβει άδεια ΕΠΟ κατά την διαδικασία αδειοδότησης Απριλίου – Μαΐου 2018, θα καταλαμβάνει την τελευταία θέση του Πρωταθλήματος Super League περιόδου 2017-18 και θα υποβιβάζεται στην Football League ανεξαρτήτως του λόγου της μη αδειοδότησης.

Σε περίπτωση που οι ΠΑΕ δεν λάβουν άδεια ΕΠΟ (εκ των ως άνω λόγων) είναι περισσότερες εξ αυτών που κατά την οικεία προκήρυξη της Super League υποβιβάζονται στην Football League , τότε σε κάθε περίπτωση θα υποβιβάζεται το σύνολο των μη αδειοδοτημένων ΠΑΕ ακόμη και αν υπερβαίνει τον αριθμό των ομάδων που υποβιβάζονται κατά την εν λόγω προκήρυξη (λ.χ αν κατά την προκήρυξη υποβιβάζονται 2 ΠΑΕ και δεν λάβουν άδεια 3 ΠΑΕ, θα υποβιβαστούν και οι 3 ΠΑΕ αλλά ουδεμία έτερη ΠΑΕ της Super League).

Αν όμως λόγω  μη αδειοδότησης  και προβιβασμού επαρκούς αριθμού ΠΑΕ από την Football League στην Super League, δεν μπορεί να εκκινήσει το Πρωτάθλημα Super League 2017-18 με τον προκαθορισμένο αριθμό ΠΑΕ, τότε δεν θα υποβιβάζεται το σύνολο των μη αδειδοτηθέντων ΠΑΕ της Super League αλλά μόνον όσες εξ αυτών πρέπει να υποβιβαστούν ώστε το Πρωτάθλημα Super League 2017-18 να ξεκινήσει με βάση το προκαθορισμένο αριθμό ΠΑΕ (και ως κριτήριο θα λαμβάνεται η βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι μη αδειοδοτηθείσες ΠΑΕ πριν την εφαρμογή του κανόνα της κατάληψης της τελευταίας θέσης της βαθμολογίας).

Πηγή: soccerplus.gr