Η νέα διοίκηση του Άρη

Tο Ποδοσφαιρικό Τμήμα του ΑΡΗ ανακοινώνει τη συγκρότηση της Διοίκησης του Τμήματος σε σώμα.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Τον κ. Δημήτρη Καλαϊτζίδη ως Τεχνικό Διευθυντή

2. Τον κ. Γεώργιο Γιακουμίδη ως Διευθυντή του Εμπορικού Τμήματος και των Δημοσίων Σχέσεων

3. Τον κ. Λεωνίδα Μπακούρα ως Ειδικό Σύμβουλο

4. Τους κ.κ. Γεώργιο Ζήνδρο και Ντίνο Κούη ως Γενικούς Αρχηγούς

5. Τους κ.κ. Λάζαρο Παπαδόπουλο και Κώστα Κωνσταντινίδη ως Εφόρους