Κρίσιμο δικαστήριο για το Ρύσιο

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ορίστηκε να πραγματοποιηθεί ένα κρίσιμο δικαστήριο που αφορά τον υπ” αριθμόν 1 περιουσιακό στοιχείο της υπό πτώχευση ΠΑΕ, που δεν είναι άλλο από το αθλητικό κέντρο του Νέου Ρυσίου.

Πρόκειται για την αίτηση του πρώην προέδρου της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Λάμπρου Σκόρδα στο Ειρηνοδικείο, με την οποία ζητάει -με την ιδιότητα του μετόχου και έχοντας «έννομο συμφέρον»- η τιμή εκκίνησης για τον πλειστηριασμό του Νέου Ρυσίου να οριστεί από 2.500.000 ευρώ και πάνω.

Ως στοιχεία για την απόφαση αναφέρονται:

α. η ΠΑΕ Άρης στους ισολογισμούς της όριζε στα 5.000.000 ευρώ την αξία του αθλητικού κέντρου και

β. ότι το Δημόσιο έχει υπογράψει υποθήκη της τάξης των 2.200.000 ευρώ.

Για το δικαστήριο είναι ενήμερος ο επίσημος Άρης, ο οποίος θέλει να ξεπεραστεί με το όσο το δυνατόν λιγότερες χρονοβόρες διαδικασίες η υπόθεση της εκκαθάρισης.

Πηγή: pressaris.gr